Het NCJ & innovatie

Als hét kennis- en innovatiecentrum stimuleert het NCJ de jeugdgezondheidszorg (JGZ) tot innovatie en nodigen we daartoe uit. We gaan het gesprek aan en organiseren ontmoetingen. Dit doen we bijvoorbeeld met het Innovatieatelier en de innovatiehubs. 

Innovatieatelier

Met het innovatieatelier werken we op landelijk niveau door middel van co-creatie aan vernieuwing binnen de JGZ. Samen verbinden, versterken en vernieuwen we. In elke bijeenkomst van het Innovatieatelier staat een nieuwe technologie, een nieuwe toepassing of een nieuwe samenwerkingsvorm centraal. Een innovatieatelier kan op verzoek ook op locatie of op maat georganiseerd worden.

Wil je meer informatie of een offerte op maat ontvangen? Neem dan contact op met Ellen-Joan Wessels.

Innovatiehubs

Een Innovatiehub is een regionaal samenwerkingsverband van een aantal JGZ-organisaties waar we gezamenlijk innovatievraagstukken oppakken Op dit moment zijn innovatiehubs actief in Zuid-Nederland en in Noord-Holland.

Wil je meer informatie over de innovatiehubs? Neem dan contact op met Peter Hulsen.

Lopende innovatietrajecten

Het NCJ neemt ook zelf het initiatief om innovatievraagstukken op te pakken. Uiteraard doen we dit altijd in samenwerking en samenspraak met professionals uit het veld. Actuele voorbeelden van zulke innovatietrajecten zijn:

  • DIY Van Wiechenfilmpjes voor ouders in het kader van het Van Wiechenonderzoek. Met deze video’s kunnen ouders voorafgaand aan een consult zelf kijken naar de ontwikkeling van hun kind. De resultaten worden in een (beeld)bel of face-to-face consult besproken. De DIY Van Wiechenfilmpjes vervangen dus niet het Van Wiechenonderzoek door de professionals, maar ondersteunen het gesprek met de ouders. Lees meer over het Van Wiechen onderzoek. 

Inspiratie

Het NCJ is continu op zoek naar inspiratie op het gebied van innovatie en deelt dit graag met de JGZ-professionals. Heeft jouw organisatie een innovatie doorgevoerd, die relevant en inspirerend kan zijn voor andere JGZ-organisaties? Deel het met ons via dit formulier. Na ontvangst, bekijken we samen of en op welke manier we jullie innovatie breder onder de aandacht kunnen brengen.

Deel dit met je netwerk