Innovatie

Innovatie is vernieuwen met als doel iets te verbeteren. In het geval van het NCJ dus de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het jeugddomein.

Innovatie in de jeugdgezondheidszorg

De JGZ en het bredere jeugddomein zijn continue in ontwikkeling. Onze maatschappij verandert en daarmee veranderen ook de klanten van de JGZ. Er komen nieuwe technologieën beschikbaar die het werk effectiever, klantvriendelijker en soms ook efficiënter kunnen maken.

Technologische en sociale ontwikkelingen bieden kansen, als we open staan voor verandering en nieuwe mogelijkheden slim in de praktijk brengen.

Open staan

Het verbeteren van de jeugdgezondheidszorg gaat niet vanzelf. JGZ-professionals moeten zichzelf de vraag stellen: wat betekenen deze ontwikkelingen in de samenleving voor kinderen en hun ouders, ons werk en voor de samenwerking met andere partijen? 

Het is daarom belangrijk steeds open te staan voor mogelijke verbeteringen. Als professionals samen in gesprek gaan over vernieuwingen, brengen ze elkaar op ideeën. Vernieuwingen bespreken is ook dé manier om ze te toetsen aan de behoeften en ervaringen in het veld. Vernieuwen, oftewel innoveren, moeten we met elkaar doen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 

Jeugddomein

We spreken naast innovatie in de JGZ dus ook over innovatie in het jeugddomein, omdat het belang van de kinderen voorop moet staan. Daar meer aansluiting bij elkaar te vinden en de samenwerking tussen professionals uit verschillende sectoren te stimuleren zorgen we voor betere preventie en passende begeleiding van kinderen en gezinnen. Het NCJ is graag jullie sparring partner en maakt de dialoog tussen de JGZ en het jeugddomein mogelijk. We delen vragen en ervaringen, en wisselen ideeën en kennis uit.  

Deel dit met je netwerk