Toestemming gegevensuitwisseling RVP

Informatie over de invoering van geïnformeerde toestemming voor de gegevensuitwisseling van vaccinatiegegevens tussen JGZ en RIVM in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma.

Per 1 januari 2022 voeren alle JGZ-organisaties geïnformeerde toestemming in voor het Rijksvaccinatieprogramma. JGZ-organisaties leggen vanaf dat moment de toestemming digitaal vast voor het uitwisselen van gegevens over vaccinaties met het RIVM. De betrokken partijen in de JGZ (VNG, ActiZ, GGD GHOR Nederland en VWS) werken samen met NCJ, Nictiz, VZVZ en softwareleveranciers om JGZ-organisaties en RIVM te ondersteunen bij deze invoering.

Aanpassing applicaties en werkprocessen

Voor de invoering dienen JGZ-organisaties en RIVM hun applicaties en werkprocessen aan te passen. Op deze pagina vindt u alle informatie en downloads met betrekking tot deze invoering.

Voor wie?

Deze informatie is bedoeld voor de verantwoordelijke contactpersonen bij JGZ en RIVM, die zich gaan bezighouden met het invoeren van de toestemming van jeugdigen en hun gezaghebbende ouders voor het uitwisselen van gegevens tussen JGZ-organisaties en RIVM in het kader van het RVP.

 

Meer informatie

Webinars

Er staan nog twee webinars gepland:

  • Maandag 27 september 2021, 15:30 tot 16:30 uur:
    Over het draaiboek voor JGZ-organisaties en werkinstructies JGZ
  • Maandag 29 november 2021, 15:30 tot 16:30 uur:
    Over ketentest en het omslagmoment op 1-1-2022

Aanmelden voor de Webinars kan via Jeugd@Actiz.nl

Downloads

Links

Vraag en Antwoord

 

Andere vragen over deze invoering kunt u per mail stellen aan:

Over de Jeugdgezondheidszorg en het RVP

Jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zorgen ervoor dat de jeugdgezondheidszorg goed aansluit op het plaatselijke jeugdbeleid. Zij dragen de uitvoering van deze zorgtaken vaak over aan de GGD-en en JGZ-organisaties.

Er zijn zo’n veertig organisaties verspreid over Nederland actief in de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Deze organisaties hebben zich vrijwel allemaal aangesloten bij één van de brancheorganisaties: ActiZ of GGD GHOR Nederland.

Sinds 2019 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De Minister stelt de inhoud van het RVP vast, daarbij geadviseerd door de Gezondheidsraad. De organisatie van het RVP is in handen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Kirsten Tjapkes

Telefoon: 06 - 53 97 57 13

E-mail: ktjapkes@ncj.nl