Toestemming gegevensuitwisseling RVP

Informatie over de invoering van geïnformeerde toestemming voor de persoonsgegevensuitwisseling van vaccinatiegegevens tussen JGZ en RIVM in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma.

Per 1 januari 2022 voeren alle JGZ-organisaties geïnformeerde toestemming in voor het Rijksvaccinatieprogramma. JGZ-organisaties leggen vanaf dat moment de toestemming digitaal vast voor het uitwisselen van persoonsgegevens over vaccinaties met het RIVM. De betrokken partijen in de JGZ (VNG, ActiZ, GGD GHOR Nederland en VWS) werken samen met NCJ, Nictiz, VZVZ en softwareleveranciers om JGZ-organisaties en RIVM te ondersteunen bij deze invoering.

Aanpassing applicaties en werkprocessen

Voor de invoering dienen JGZ-organisaties en RIVM hun applicaties en werkprocessen aan te passen. Op deze pagina vindt u alle informatie en downloads met betrekking tot deze invoering.

Voor wie?

Deze informatie is bedoeld voor de verantwoordelijke contactpersonen bij JGZ en RIVM, die zich gaan bezighouden met het invoeren van de toestemming van jeugdigen en hun gezaghebbende ouders voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen JGZ-organisaties en RIVM in het kader van het RVP.

 

Meer informatie

Webinars

Downloads

 

  • Nieuwe versie november 2021, o.a. aanpassing voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek RIVM en hyperlinks actief gemaakt.

         Draaiboek voor JGZ-organisaties Invoering toestemming gegevensuitwisseling JGZ-RIVM RVP 11-2021 (PDF)

  • De Webtekst van het RIVM over toestemming voor gegevensdeling (PDF), die per 1-1-2022 wordt gepubliceerd op www.Rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming

  • De Infographic van het RIVM over de consequenties van wel of geen toestemming voor de gegevensuitwisseling tussen de JGZ en RIVM, die ouders en jeugdigen kan helpen bij het maken van hun keuze. Deze infographic wordt per 1-1-2022 gepubliceerd op www.Rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming. Van de infographic is een afdrukbestand beschikbaar zodat men posters kunnen (laten) afdrukken (geschikt voor formaten A1-klein). Afdrukbestand is op te vragen via rvp-communicatie@rivm.nl

  • De animatie over toestemming gegevensuitwisseling RVP van het RIVM wordt vanaf 1-1-2022 gepubliceerd op www.Rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming. Van de animatie hebben we nu ook een versie met ingebrande ondertiteling voor narrow casting. Op te vragen via rvp-communicatie@rivm.nl

  • Link naar de Animatie

  • Vanaf 1 januari 2022 is iedere JGZ-professional verplicht toestemming te vragen voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM voor het RVP. Dit Registratieprotocol, opgesteld door NCJ, beschrijft de wijze waarop de toestemming geregistreerd wordt in het DD JGZ en in welke BDS-elementen. Er worden cases beschreven voor verschillende situaties. 

Links

Technische specificaties

Vraag en Antwoord

Good practises

  • Bracheorganisaties ActiZ en GGD GHOR Nederland verzamelen en delen good practices voor de invoering van  geïnformeerde toestemming in de JGZ vanaf 1-1-2022. Zo kunnen JGZ-organisaties gebruik maken van elkaars goede voorbeelden. Good practices worden niet openbaar gedeeld op deze projectpagina.
  • Delen van good practices kan ook op de besloten pagina’s van de organisaties. Voor leden van ActiZ log in in MijnActiZ omgeving en zoek het netwerk Informatievoorziening JGZ.      Voor leden van GGD GHOR Nederland log in op GGD Kennisnet, de themapagina vaccinatie/RVP.
  • Indien u vragen heeft of voorbeeldbrieven, werkinstructies en andere documenten heeft die u zou willen delen, hiervoor contact op met Joy-Ann Duursma van ActiZ (j.duursma@actiz.nl) of Maaike van Leeuwen van GGD GHOR NL (mvanleeuwen@ggdghor.nl)     

     Andere vragen over deze invoering kunt u per mail stellen aan:

Over de Jeugdgezondheidszorg en het RVP

Jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zorgen ervoor dat de jeugdgezondheidszorg goed aansluit op het plaatselijke jeugdbeleid. Zij dragen de uitvoering van deze zorgtaken vaak over aan de GGD-en en JGZ-organisaties.

Er zijn zo’n veertig organisaties verspreid over Nederland actief in de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Deze organisaties hebben zich vrijwel allemaal aangesloten bij één van de brancheorganisaties: ActiZ of GGD GHOR Nederland.

Sinds 2019 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De Minister stelt de inhoud van het RVP vast, daarbij geadviseerd door de Gezondheidsraad. De organisatie van het RVP is in handen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Kirsten Tjapkes

Telefoon: 06 - 53 97 57 13

E-mail: ktjapkes@ncj.nl