Wijzigingsformulier

Gegevens indiener
Datum 23-01-2017
Inhoud voorstel 391
Onderwerp Aanpassen aanduiding opleidingsniveau MBO 1
BDS-versie 3.2.2
Betreft (huidige weergave):
Rubriek
Rubrieknummer
Groep
Groepnummer
Element
Elementnummer
Waardedomein
Overig

Opleidingsniveau van ouders

Voorstel Specificeren van het opleidingsniveau MBO 1 tot 4
Documenten
Nieuwe weergave (voorstel):
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Advies Redactieraad
Status advies Positief advies
Datum advies 27-02-2017
Besluit Accorderingscommissie
Soort besluit In behandeling
Soort besluit
Nieuwe weergave (definitief)
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Verwerking
Verwerking in BDS-versie

Deel dit met je netwerk