Wijzigingsformulier

Gegevens indiener
Datum 02-10-2014
Inhoud voorstel 355
Onderwerp toevoegen van bevindingen m.b.t. de puberteitsontwikkeling
BDS-versie 3.2.2
Betreft (huidige weergave):
Rubriek Genitalia/puberteitsontwikkeling
Rubrieknummer R026
Groep
Groepnummer
Element
Elementnummer
Waardedomein
Overig
Voorstel Toevoegen van bevinding Bevinding(en) puberteit en genitalia om het professionele oordeel vast te kunnen leggen. Antwoorden in korte overzichtelijke meerkeuzelijsten in hoofdcategorieën, voor overzichtelijkheid, invulgemak, en eenduidigheid verbetert, en gegevens onderling vergelijkbaar zijn. Dit voorstel is onderdeel van het project doorontwikkeling BDS (zie ook bijgevoegd document).
Documenten Toelichting over het belang van het vastleggen van het professionele oordeel7.docx
Nieuwe weergave (voorstel):
Rubriek
Groep
Element Bevinding(en) puberteit en genitalia: (meerkeuzelijst)  geen bijzonderheden  (vermoeden) pubertas praecox  verlate puberteit  anders
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS rubriek : Genitalia/puberteitsontwikkeling
Advies Redactieraad
Status advies Positief advies
Datum advies 07-10-2016
Besluit Accorderingscommissie
Soort besluit In behandeling
Soort besluit
Nieuwe weergave (definitief)
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Verwerking
Verwerking in BDS-versie

Deel dit met je netwerk