Wijzigingsformulier

Gegevens indiener
Datum 26-02-2015
Inhoud voorstel 354
Onderwerp toevoegen van het professionele oordeel m.b.t. de lengtegroei en groei schedelomvang.
BDS-versie 3.2.2
Betreft (huidige weergave):
Rubriek Groei
Rubrieknummer R027
Groep
Groepnummer
Element
Elementnummer
Waardedomein
Overig
Voorstel Toevoeging van de bevindingen lengte(groei) en schedelgroei. De antwoorden worden geregistreerd in een korte overzichtelijke meerkeuzelijst in hoofdcategorieën, waardoor er eenduidigheid komt in de registratie, het invullen van de bevindingen overzichtelijk is, en de bevindingen vergelijkbaar zijn. Dit voorstel is onderdeel van het project doorontwikkeling BDS (zie ook bijgevoegd document).
Documenten Toelichting over het belang van het vastleggen van het professionele oordeel6.docx
Nieuwe weergave (voorstel):
Rubriek
Groep
Element Toevoegen van de volgende twee elementen Bevinding(en) lengte(groei): (meerkeuzelijst)  normaal  onvoldoende  twijfelachtig  bovenmatig Bevindingen schedelgroei; (meerkeuzelijst)  normaal  onvoldoende  twijfelachtig  bovenmatig
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS Plaats in de BDS Onder groei,
Advies Redactieraad
Status advies Positief advies
Datum advies 07-10-2016
Besluit Accorderingscommissie
Soort besluit In behandeling
Soort besluit
Nieuwe weergave (definitief)
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Verwerking
Verwerking in BDS-versie

Deel dit met je netwerk