Wijzigingsformulier

Gegevens indiener
Datum 25-02-2015
Inhoud voorstel 352
Onderwerp Toevoegen van velden om het professionele oordeel vast te leggen in de BDS m.b.t. psychosociale ontwikkeling.
BDS-versie 3.2.2
Betreft (huidige weergave):
Rubriek Psychosociale en cognitieve ontwikkeling
Rubrieknummer R030
Groep
Groepnummer
Element
Elementnummer
Waardedomein
Overig
Voorstel Toevoeging van de Bevinding(en) psychosociaal functioneren om het professionele oordeel vast te kunnen leggen. Antwoorden in korte overzichtelijke meerkeuzelijsten in hoofdcategorieën, voor overzichtelijkheid, invulgemak, en eenduidigheid verbetert, en gegevens onderling vergelijkbaar zijn. Dit voorstel is onderdeel van het project doorontwikkeling BDS (zie ook bijgevoegd document).
Documenten Toelichting over het belang van het vastleggen van het professionele oordeel1.docx
Nieuwe weergave (voorstel):
Rubriek
Groep
Element Toevoegen van de volgende twee elementen Bevinding(en) psychosociaal functioneren: (meerkeuzelijst)  geen bijzonderheden  emotionele problemen (internaliserend)  gedragsproblemen (externaliserend)  persoonlijkheid / identiteit (ontw.) problemen  sociale vaardigheden/sociaal netwerk problemen (gepest enz.)  anders (automutilatie enz.)
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS In rubriek Psychosociale en cognitieve ontwikkeling
Advies Redactieraad
Status advies Positief advies
Datum advies 07-10-2016
Besluit Accorderingscommissie
Soort besluit In behandeling
Soort besluit
Nieuwe weergave (definitief)
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Verwerking
Verwerking in BDS-versie

Deel dit met je netwerk