Wijzigingsformulier

Gegevens indiener
Datum 02-07-2014
Inhoud voorstel 335
Onderwerp Spreektaal ouders
BDS-versie 3.2.2
Betreft (huidige weergave):
Rubriek Gezinssamenstelling
Rubrieknummer R011
Groep Ouder/verzorger_WID
Groepnummer G015
Element
Elementnummer
Waardedomein
Overig

Externe lijst spreektaal ouder

Voorstel Meerdere gebruikers van KD+ zouden graag zien dat per ouder meerdere talen ingevuld kunnen worden, de ervaring is dat ouders meer dan een taal regelmatig spreken.
Documenten
Nieuwe weergave (voorstel):
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Advies Redactieraad
Status advies Negatief advies
Datum advies 07-10-2016
Besluit Accorderingscommissie
Soort besluit In behandeling
Soort besluit
Nieuwe weergave (definitief)
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Verwerking
Verwerking in BDS-versie

Deel dit met je netwerk