Wijzigingsformulier

Gegevens indiener
Datum 06-05-2014
Inhoud voorstel 331
Onderwerp Afstemming zorgtraject bij pesten
BDS-versie 3.2.2
Betreft (huidige weergave):
Rubriek
Rubrieknummer 21
Groep
Groepnummer
Element
Elementnummer
Waardedomein
Overig
Voorstel Toevoegen van een extra aanvinkmogelijkheid bij twee waardedomeinen uit rubriek R021.
Documenten
Nieuwe weergave (voorstel):
Rubriek
Groep Adapatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag
Element Afgestemd welke partij zorgdraagt voor vervolgtraject
Waardedomein ja/nee/deels
Overig
Plaats in BDS
Advies Redactieraad
Status advies Positief advies
Datum advies 16-05-2014
Besluit Accorderingscommissie
Soort besluit Goedgekeurd
Soort besluit 10-07-2014
Nieuwe weergave (definitief)
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Verwerking
Verwerking in BDS-versie

Deel dit met je netwerk