Wijzigingsformulier

Gegevens indiener
Datum 21-04-2014
Inhoud voorstel 324
Onderwerp JGZ Richtlijn Voedselovergevoeligheid
BDS-versie 3.2.2
Betreft (huidige weergave):
Rubriek
Rubrieknummer nieuw
Groep
Groepnummer
Element
Elementnummer nieuw
Waardedomein
Overig
Voorstel Toevoegen van een nieuwe rubriek
Documenten
Nieuwe weergave (voorstel):
Rubriek Diagnostiek
Groep
Element Uitslag open provocatietest en Uitslag dubbelblinde placebogecontroleerde provocatietest
Waardedomein negatief, positief, dubieus
Overig
Plaats in BDS Nieuwe rubriek boven Conclusie en Vervolgstappen
Advies Redactieraad
Status advies Positief advies
Datum advies 21-03-2014
Besluit Accorderingscommissie
Soort besluit In behandeling
Soort besluit
Nieuwe weergave (definitief)
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Verwerking
Verwerking in BDS-versie

Deel dit met je netwerk