Wijzigingsformulier

Gegevens indiener
Datum 17-10-2012
Inhoud voorstel 241
Onderwerp Overdracht 0-4 naar 4-19
BDS-versie 3.2.2
Betreft (huidige weergave):
Rubriek Conclusies en vervolgstappen
Rubrieknummer R047
Groep Indicatie en interventie
Groepnummer G058
Element
Elementnummer
Waardedomein
Overig

voorstel 122 is niet overeenkomstig dit voorstel

Voorstel Toevoegen: Vervroegd consult 4-19? ja/nee EN Datum vervroegd consult 4-19: datumveld
Documenten
Nieuwe weergave (voorstel):
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Advies Redactieraad
Status advies Positief advies
Datum advies 01-07-2016
Besluit Accorderingscommissie
Soort besluit In behandeling
Soort besluit
Nieuwe weergave (definitief)
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Verwerking
Verwerking in BDS-versie

Deel dit met je netwerk