Wijzigingsformulier

Gegevens indiener
Datum 25-09-2012
Inhoud voorstel 234
Onderwerp Toevoegen rubriek 'Opvoeding'
BDS-versie 3.2.2
Betreft (huidige weergave):
Rubriek
Rubrieknummer nieuw
Groep
Groepnummer nieuw
Element
Elementnummer
Waardedomein
Overig
Voorstel Toevoegen rubriek 'Opvoeding'
Documenten Staal et al - Assessment of parenting and developmental problems in toddllers - CCHD2011 paper1.pdf
Nieuwe weergave (voorstel):
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Advies Redactieraad
Status advies Positief advies
Datum advies 01-12-2015
Besluit Accorderingscommissie
Soort besluit In behandeling
Soort besluit
Nieuwe weergave (definitief)
Rubriek
Groep
Element
Waardedomein
Overig
Plaats in BDS
Verwerking
Verwerking in BDS-versie

Deel dit met je netwerk