Wijzigen

Suggesties en ervaringen van artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en beleidsmakers dragen bij aan een goede aansluiting van de Basisdataset JGZ op de praktijk.

Wijzigingen voorstellen

Heeft u suggesties voor verbetering of aanpassing, gebruik dan het formulier voor indienen van wijzigingsvoorstellen. U wordt verzocht het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Dit maakt het voor de Redactieraad makkelijker over uw voorstel een advies te geven.

Ingediende wijzigingsvoorstellen

Welke voorstellen zijn ingediend en wat is de status van de behandeling? Raadpleeg het Overzicht van wijzigingsvoorstellen en status van behandeling" status van ingediende voorstellen.

Redactieraad en Accorderingscommissie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid ontwikkelt en onderhoudt de Basisdataset JGZ voor en in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg. Inhoudelijke deskundigheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben een belangrijke plaats in het beheerproces. De wijzigingsvoorstellen worden behandeld door de Redactieraad en Accorderingscommissie.

Deel dit met je netwerk