Implementeren

Organisaties voor jeugdgezondheidszorg bepalen zelf op welke wijze de rubrieken en elementen van de Basisdataset JGZ worden getoond in het digitaal dossier. Leveranciers van de DD JGZ-systemen bieden ondersteuning bij de implementatie.

De Basisdataset JGZ standaardiseert de medische dossiers binnen de jeugdgezondheidszorg om overdracht van dossiers mogelijk te maken. Tegelijkertijd biedt de gegevensset ruimte om de structuur van het dossier te laten aansluiten bij de inzichten en werkprocessen van de organisaties voor jeugdgezondheidszorg.

Voor de implementatie geeft de JGZ-organisatie in overleg met de DD JGZ-leverancier antwoord op vragen als:

  • Welke functionaliteit kan het digitaal dossier bieden bij inrichting volgens de Basisdataset JGZ?
  • Hoe kan de Basisdataset JGZ bijdragen aan de vorming van een eenduidig, overdraagbaar dossier?
  • Hoe kan de inrichting van het dossier voldoen aan zowel Basisdataset JGZ als aan de prioriteiten en inzichten die binnen uw organisatie leven?

De leveranciers van de DD JGZ-systemen adviseren over de implementatie van de Basisdataset JGZ in het digitaal dossier.

Deel dit met je netwerk