Gebruiken

De Basisdataset JGZ maakt standaardisering van digitale dossiers mogelijk door eenheid van taal en eenduidige afspraken over de wijze waarop gegevens worden vermeld. Standaardisering maakt medische dossiers binnen de JGZ overdraagbaar, wat een voorwaarde is om kinderen gedurende hun hele jeugd te kunnen begeleiden.

Op deze pagina leest u de belangrijkste uitgangspunten voor het gebruik van de Basisdataset JGZ in het DD JGZ.

Eerst aanmelden, dan invullen

Een zorgverlener moet zich eerst aanmelden bij het DD JGZ voor een beveiligde verbinding, voordat hij of zij gegevens over de activiteit (zoals de datum van het contactmoment) kan vermelden in het digitaal dossier. Daarna kunnen bevindingen over het kind worden genoteerd, gevolgd door invulling van de rubriek 'Conclusie en vervolgstappen'.

Alleen noteren wat nodig is

De zorgverlener vermeldt alleen de bevindingen die voor de ontwikkeling van het kind van belang zijn. Dat zijn naast de standaard gegevens, zoals lengte en gewicht, ook bijzonderheden die aanleiding geven tot extra aandacht voor het kind en ontwikkelingen die passen bij de groeifase van het kind. De meeste elementen uit de Basisdataset JGZ blijven daardoor ongebruikt bij het invullen van het medisch dossier.

Eenmalig noteren, meervoudig raadplegen

Als gegevens eenmaal zijn vermeld in het dossier, zijn ze binnen meerdere onderdelen van het dossier te raadplegen. Dat bespaart tijd bij het vermelden en raadplegen en vermindert bovendien de kans op fouten.

Leeftijdsafhankelijk tonen van antwoordmogelijkheden

De JGZ-organisatie kan van de leverancier vragen in het digitaal dossier de antwoordmogelijkheden te tonen die specifiek voor die leeftijd van de cliënt relevant zijn.

Antwoordmogelijkheden bij ‘Anders'

De antwoordmogelijkheid ‘Anders' is alleen bedoeld voor antwoorden die niet in de keuzelijst voorkomen. Het vrije tekstveld bij ‘Anders' is niet bedoeld voor een toelichting.

Gebruik van Notitieblad

Dit is een element met een vrij tekstveld waarin de zorgverlener bevindingen of adviezen kan vermelden die niet, of niet zo uitgebreid, bij andere elementen kunnen worden beschreven. Voorbeelden zijn gegevens over follow-up en informatie over kindercentra en leerkrachten.

Geen ‘werkaantekeningen'

Bij overdracht van het dossier aan een andere zorgverlener, wordt de gehele inhoud overgedragen. Het is volgens de Basisdataset JGZ niet mogelijk om aantekeningen in het digitaal dossier te maken die alleen voor persoonlijk gebruik van de zorgverlener zijn, zogenoemde werkaantekeningen.

Vermelden in toegevoegde elementen

Een organisatie kan ervoor kiezen elementen aan de eigen dossier-applicatie toe te voegen. Dit mogen alleen elementen zijn die nog niet in de Basisdataset JGZ staan. Bij de overdracht aan een andere JGZ-organisatie gaan deze elementen mee als vrije tekst (in de vorm van vraag en antwoord). De koppeling van deze elementen aan rubrieken en activiteiten, blijft behouden bij overdracht.

Deel dit met je netwerk