Documentatie

Maternale kinkhoestvaccinatie

Vanaf 16 december 2019 krijgen alle zwangeren een kinkhoestvaccinatie aangeboden. Op dat moment gaat de JGZ-professional een behandelovereenkomst met de zwangere aan en dient deze vaccinatie geregistreerd te worden. 

Voor de tijdelijke oplossing kan dit op twee manieren:

1: Via de huidige applicatie van het DD JGZ

2: Via een sjabloon dat door het RIVM is ontwikkeld voor de registratie van de vaccinatie voor de ouder en een sjabloon voor de registratie van het vaccinatieschema voor het kind inclusief een handleiding

Het NCJ heeft een registratieprotocol maternale kinkhoestvaccinatie geschreven. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn voor de tijdelijke oplossing en het bevat een overzicht van de BDS-elementen uit BDS-versie 3.2.6 die gebruikt worden in het ouder- dan wel het kinddossier.  

De vaccinatie die de zwangere krijgt, wordt doorgegeven aan het RIVM. Net als de vaccinatie bij jeugdigen is toestemming nodig voor deze gegevensuitwisseling met persoonsgegevens. Het registratieprotocol gaat nog aangevuld worden met de BDS-elementen die betrekking hebben op de registratie van deze toestemming. Tot die tijd is informatie over de werkwijze en registratie hier te vinden.

Rotavaccinatie

Kinderen geboren op of na 1 juni 2020, die vallen in een bepaalde risicogroep, krijgen een rotavaccinatie aangeboden. Het NCJ heeft een registratieprotocol rotavaccinatie geschreven waar de BDS-elementen staan beschreven die gebruikt worden om de werkwijze met betrekking tot de rotavaccinatie te registreren. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijn rotavaccinatie van het RIVM. 

Deel dit met je netwerk