Accorderingscommissie

De Accorderingscommissie besluit welke wijzigingen in de Basisdataset JGZ worden doorgevoerd en stelt nieuwe releases vast.

De Accorderingscommissie is samengesteld uit gemandateerde vertegenwoordigers van ActiZ en GGD Nederland, die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, de beheerder van de Basisdataset vanuit NCJ, een afgevaardigde vanuit de redactieraad en een technisch expert vanuit Nictiz.

Samenstelling Accorderingscommissie:

  • Yvette Derks, Lid (GGD/GHOR Nederland)
  • Jan van den Brule, Penvoerder (arts M&G en adviseur bij NCJ)
  • Inge Steinbuch, Lid (arts M&G,senior beleidsmedewerker bij ActiZ)
  • Vertegenwoordiger Nictiz, Expert
  • Afgevaardigde van de Redactieraad

Deel dit met je netwerk