Accorderingscommissie

De Accorderingscommissie besluit welke wijzigingen in de Basisdataset JGZ worden doorgevoerd en stelt nieuwe releases vast.

De Accorderingscommissie is samengesteld uit gemandateerde vertegenwoordigers van ActiZ en GGD Nederland, die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, de beheerder van de Basisdataset vanuit NCJ, een afgevaardigde vanuit de redactieraad en een technisch expert vanuit Nictiz.

Samenstelling Accorderingscommissie:

  • Kirsten Slinger, Lid (GGD GHOR Nederland)
  • Angela Bransen, Lid (afdelingsdirecteur/accountmanager bij ActiZ Jeugd)
  • Tanja Geerdes-Maas, Penvoerder (arts M&G en adviseur bij NCJ)
  • Vertegenwoordiger Nictiz, Expert
  • Afgevaardigde van de Redactieraad

Deel dit met je netwerk