Beheerproces

De Basisdataset JGZ wordt jaarlijks geactualiseerd met inbreng van artsen, verpleegkundigen, assistenten, wetenschappers en beleidsmakers.

ActiZ en GGD Nederland dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Basisdataset JGZ. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid draagt zorg voor gecoördineerd, gedragen en transparant beheer van de Basisdataset JGZ. Hiertoe onderhoudt het NCJ contacten op alle niveaus binnen de jeugdgezondheidszorg (van zorgverleners tot bestuurders), andere belanghebbenden en softwareleveranciers. Het NCJ werkt samen met Nictiz voor het technisch beheer van de Basisdataset JGZ.

Redactieraad en Accorderingscommissie

Wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen van de Basisdataset JGZ worden allereerst beoordeeld door de Redactieraad, waarin brede deskundigheid vanuit de jeugdgezondheidszorg is vertegenwoordigd. De Redactieraad adviseert de Accorderingscommissie, die bestaat uit een gemandateerde vertegenwoordiging vanuit ActiZ en GGD Nederland, de beheerder Basisdataset JGZ vanuit NCJ, een vertegenwoordiging vanuit de Redactieraad en een technisch expert vanuit Nictiz.

Beheerproces Basisdataset JGZ

  1. Wijzigingen voorstellen door gebruikers van het Digitaal Dossier JGZ

  2. Beoordelen van deze voorstellen door Redactieraad

  3. Adviseren van Accorderingscommissie door Redactieraad

  4. Besluiten over wijzigingsvoorstellen door Accorderingscommissie

  5. Beoordelen van technische mogelijkheid van aanpassingen door Nictiz

  6. Doorvoeren van wijzigingen in de Basisdataset JGZ door NCJ en Nictiz

  7. Doorvoeren van wijzigingen in de dossieruitwisselingsbericht door Nictiz

  8. Doorvoeren van wijzigingen in dossier-applicaties door leveranciers

  9. Uitbrengen van nieuwe software releases door leveranciers

Deel dit met je netwerk