BDS 4.0 werkpakket 1

BDS 4.0 werkpakket 1

BDS 4.0 werkpakket 1 is gereed om geimplemeteerd te worden.

 

BDS 4.0 is een grote update. Omdat deze te groot is voor een eenmalige uitrol is dit opgeknipt in een aantal werkpakketten. De eerste is werkpakket 1. Werkpakket 1 is een jaar geleden geakkordeerd om geimplemeteerd te worden. Nu is  de tijd om dit daadwerkelijk uit te gaan voeren. Daarmee kunnen de JGZ-organisaties hun systeemleveranciers opdracht geven is.

Voor een gezamelijke start is kick off-webinar georganiseerd 16 december jl. 

 

Alvast de volgende informatieover de kick-off:

Webinar

 

Vragen

 Vragen over de implementatie van BDS 4.0 werkpakket 1 kunnen gesteld worden aan:

 Organisatorisch:  

Inhoudelijk:

Technisch:

 

Meer informatie

Er volgt snel meer informatie over de verdere ontwikkelingen. 

Deel dit met je netwerk