Prenatale preventie

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft in het kader van hun preventieve taak een belangrijke rol in de ondersteuning van ouders. Door met aanstaande ouders al voor de geboorte contact te leggen, ontstaat er vroegtijdig een vertrouwensband tussen ouders en JGZ.

Prenatale preventie zorgt voor verbinding in de geboorteketen. Middels een goede overdracht versterken we de samenwerking tussen de verloskundige, kraamzorg en de JGZ. 

Ondersteuningsmateriaal

Om de JGZ-professional te helpen met het opzetten van prenatale preventie of dit extern onder de aandacht te brengen, ontwikkelde het NCJ materiaal ter ondersteuning.

Handreiking Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

In 2014 ontwikkelde het NCJ een handreiking om jeugdgezondheidszorgorganisaties te ondersteunen bij het (in samenspraak met verloskundigen) voeren van het gesprek met gemeenten over prenatale huisbezoeken JGZ. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal JGZ-organisaties en ActiZ. Er is gebruik gemaakt van de ZonMw-Evaluatie van prenatale huisbezoeken JGZ (Vink, 2013). In de handreiking Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg lees je aanbevelingen ten aanzien van prenatale preventie voor JGZ-organisaties en wordt er ingegaan op het waarom, de uitvoering en de implementatie van prenatale huisbezoeken. 

Landelijke best practices

Binnen het JGZ-veld is er aandacht voor prenatale preventie. We zien door het land veel variatie in de activiteiten en methodes. Benieuwd naar goede voorbeelden van collega's? Bekijk dan het overzicht Prenatale Preventie: Best practices in de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Interactieve tekening

Deze interactieve tekening biedt handvatten om de rol van de JGZ ten aanzien van prenatale preventie onder de aandacht te brengen. Deze tekening is zowel intern als extern te gebruiken (professionals, ketenpartners en gemeenten) en kan ook een begin zijn om samenwerking in het preventieve veld op te starten.

Samenwerken met verloskundig zorgverleners en kraamzorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceerde in juni 2014 het rapport van het deelonderzoek naar de samenwerking in Nederland tussen de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het ging over het herkennen van signalen, het waar nodig het adequaat inzetten van extra zorg en een goede overdracht aan elkaar. Uit het onderzoek bleek dat de overdracht van de kraamperiode naar de JGZ niet altijd goed verliep, met name waar het de kwetsbare gezinnen betreft. Dit deelonderzoek was een onderdeel van een meerjarig onderzoek naar de geboortezorg in Nederland. Het doel was om te toetsen of het veld de aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (SZG), opgesteld naar aanleiding van de relatief hoge perinatale sterfte in Nederland, had omgezet in concrete doelen en daden.

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit deelonderzoek zijn betrokken organisaties als het NCJ, Bo Geboortezorg, GGD GHOR Nederland, ActiZ, NBvK, AJN, V&VN Verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid vakgroep Jeugdverpleegkundigen, NVDA, en de KNOV tot actie overgegaan. Zij hebben de onderstaande producten ontwikkeld en voorgelegd aan de betrokken beroepsorganisaties en branche- organisaties. De producten hebben als doel de samenwerking te versterken en omstandigheden te creëren waarin de JGZ de kraamvrouw en haar eventuele partner op een gepaste wijze kan ondersteunen bij de zorg voor de pasgeborene(n).

Deel dit met je netwerk