Vraag en antwoord

Op deze pagina zie je JGZ-vragen en de antwoorden in verband met COVID-19. Staat jouw vraag er niet bij, kijk dan naar de pagina met onderwerpen A t/m Z en het landelijk beleid. Of mail naar corona@ncj.nl.

PROFESSIONALS

15. Wij krijgen vragen over het uitschrijven van een ‘briefje’ voor ontheffing van dragen mondneusmasker. Hoort dit bij onze taak?
Nee, dit is geen preventieve JGZ taak, geeft alleen maar verwarring.

14. Kind positief getest in het onderwijs. Stel dat: een kind  wordt positief getest. Wat zijn dan de richtlijnen mbt de andere kinderen in een klas of groep? 

Alle gezinsleden( dus alle broertjes/zusjes uit betreffend gezin) blijven dan 10 dagen thuis als ze geen klachten hebben/krijgen. Ontstaan bij de gezinsleden wel klachten, dan alsnog testen.

De aanpak van klasgenoten of kinderen in de groep is meer op maat, hoe intensief is het contact geweest (eventueel bij elkaar thuis spelen of slapen). Het is lastig om op afstand een advies te geven, het belangrijkste is in een dergelijk geval met de GGD in contact te treden, die de situatie van de school en de groep en de contacten kan analyseren. En zij kunnen advies geven hoe verder te handelen. Dit geldt voor zowel kinderopvang, basisonderwijs, speciaal onderwijs als voortgezet onderwijs.

13. We horen dat ouders niet naar het consultatiebureau of spreekuur willen komen, omdat ze bang zijn voor infecties en contacten met anderen.
Om gericht ouders wel of niet op het cb of spreekuur te zien, adviseren wij je om als ‘eigen’ arts of verpleegkundige, met het dossier open, eerst een consult op afstand te doen en de leeftijdsgerichte bespreekpunten door te nemen. Dit kan telefonisch of via beeldbellen. Na de samenvatting kun je dan gericht aangeven waarvoor je één ouder en kind fysiek wilt zien. Bijvoorbeeld voor een vaccinatie of omdat er nader onderzoek nodig is. Door dit duidelijk te maken, het persoonlijke contact èn de werkwijze op de locatie aan te geven, kunnen ouders gemotiveerd zijn om wel te komen. 

12. Mogen ouders zelf thuis wegen en meten?
Ja, dit is zelfs handig omdat er dan een beeld van de groei ontstaat. Meten in de eerste levensjaren is lastig, daarna kan het wel. Als de gegevens niet lijken te ‘kloppen’ kun je afspreken om nog een keer te meten met beeldbellen (zodat je mee kunt kijken). Indien het afwijkend is dat een goede reden en motivatie om wel een fysiek contact af te spreken.

11. Ik behoor tot de kwetsbare groep, of ik heb een partner met een zwakke gezondheid of ik ben mantelzorger van een kwetsbare oudere. Hoe kan ik werken en de risico’s op besmetting zo klein mogelijk houden?
Werk zo veel mogelijk thuis, bespreek de mogelijkheden met je leidinggevende en je collega’s. Verdeel de taken. 

10. Beschermen we onszelf als professionals in de jgz wel voldoende?

Dit is iets waar je zelf erg alert op moet zijn. Er is voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat mensen besmettelijk kunnen zijn al voor er klachten ontstaan. Gebruik mondmaskers in alle gevallen waarin je dat wenselijk acht (voor jezelf of de ander) en gebruik bij voorkeur kuchschermen op de JGZ locatie tussen jou en de cliënt. Overleg bij twijfel met je leidinggevende en/of afdeling infectieziekten. Zij kunnen gericht individueel advies geven.

Bij de face-to-face contacten gebruiken we niet standaard een mondmasker of andere beschermende materialen. De maatregelen die we genomen hebben zijn namelijk gericht op: korte contacten, alleen gezonde ouders en kinderen en bij twijfel eerst testen en tot de uitslag in quarantaine, strikte afstand in de wachtkamer, en beperking van het aantal aanwezigen,  en nadruk op hygiënische maatregelen. We beperken de contacten tot het noodzakelijke.

9. Handalcohol of zeep?
Handdesinfectans, als Sterillium Med, gebruik je alleen als je geen zeep en water voor handen hebt. Goed en grondig je handen wassen met gewone handzeep is voldoende om het coronavirus van je handen te verwijderen.  

8. Wat doe ik wel/niet bij een consult waar iemand alleen voor de vaccinatie komt? 
Het kind komt in principe alleen voor de vaccinatie. Daarbij hoort een gerichte anamnese en beperkt lichamelijk onderzoek. Screening (hart, heupen, ogen) vindt alleen plaats bij de specifieke consulten. Of wegen/meten noodzakelijk is wordt door de JGZ-professional per consult bepaald.  

7. Wat als ouders geen opvang voor broertjes/zusjes kunnen regelen en dus met het hele gezin willen komen? 
Aan iedereen wordt gevraagd met maximaal 1 ouder te komen zonder broertjes/zusjes. De ouder die mee komt en het kind zelf mogen geen klachten hebben. Ouders die géén opvang voor andere kinderen kunnen regelen, mogen deze niet meenemen. De afspraak moet worden verplaatst. Als een andere verzorger met het kind kan komen, is de afspraak wel mogelijk. 

6. Welke maatregelen moeten we nemen omtrent de boxenkamer en het speelgoed?
In de boxenkamer moet er 1,5 meter ruimte tussen de aankleedkussens zijn, zodat ouders gemakkelijker de afstand kunnen bewaken. Het speelgoed moet weggehaald worden of geminimaliseerd en na gebruik door een kind gereinigd. Iedereen past uiteraard nadrukkelijke hygiënemaatregelen toe. 

5. Personen in de boxen of spreekkamers JGZ?
De grootte van de boxenkamer bepaald het aantal mensen dat aanwezig mag zijn. Onderlinge afstand van 1,5 meter,duidelijke looproutes en geen personen met gezondheidsklachten blijft Het kind wordt  hierin niet meegeteld, vanwege de minder besmettingskans. Probeer te vermijden dat de jeugdverpleegkundig en assistente gelijktijdig bij de ouder en/of het kind aanwezig zijn. Benut de spreekkamer. Ditzelfde geldt ook voor het AZC: laat 1 JGZ-medewerker gelijktijdig en desnoods na elkaar, bij de ouder in één ruimte werken.

4. Wat kun je doen als het thuis niet (meer) veilig is?
Luisteren en open in gesprek gaan is het belangrijkste, zie ook het vragen en antwoorden document ‘Q&A kinderen voor wie thuis geen veilige basis is’

3. Kan een kind met een onderliggende chronische aandoening naar school? 
Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van het coronavirus dan gezonde kinderen. Voor de meeste patiënten zijn dus geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, niet anders dan de gebruikelijke adviezen die eerder met de behandelend kinderarts voor dit seizoen zijn afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft. In zeldzame situaties zal de behandelend kinderarts maatwerk leveren ten aanzien van het wel of niet naar school kunnen gaan. In alle andere gevallen kunnen kinderen naar school.
Bij twijfel adviseren wij dat de ouder de behandelend kinderarts om advies te vragen

2. Een kind wordt door ouder(s) van school thuis gehouden ondanks dat de school weer geopend is. School wil een gezondheidsverklaring als “bewijs" dat deze keuze akkoord is. Wat kan de jeugdgezondheidszorg hierin betekenen?

Ouders kunnen zelf (eventueel geattendeerd hierop door school) ook contact zoeken met de jeugdgezondheidszorg om hun vragen, twijfels en overwegingen te bespreken. Dit gesprek kent vanuit de jeugdgezondheidszorg altijd de insteek dat het voor elk kind goed is om deel uit te maken van een schoolgemeenschap met andere kinderen. 

In de huidige periode is het raadzaam om met name de brede context in beeld te hebben bij de keuzes die ouders voor hun kinderen maken. Welke overwegingen hebben zij? Hoe maken ze hun afwegingen? Welke omstandigheden spelen er mee die hen tot deze keuze brengt? Wat is er voor nodig om hun kind binnen de veiligheid die ouders zoeken toch naar school te laten gaan? Wat beschermen zij? 

In deze gevallen mag ook verwezen worden naar de richtlijn van de KNMG en de richtlijnen van V&VN inzake “briefjes van de dokter”. Een goede vertrouwensrelatie met ouders en jeugdigen is voor de jeugdgezondheidszorg belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer een oordeel ongunstig uitvalt en voorkomen moet worden dat hierdoor conflict ontstaat. 

1. Kinderen tot 12 jaar mogen onderling en tot volwassenen dichterbij elkaar komen. Wat betekent dat voor het JGZ werk? Kunnen we weer meer kinderen van 1 gezin tegelijk uitnodigen? 
Al dan niet met meer kinderen naar een locatie komen, hangt ook van de locatie af, en van het organisatiebeleid. Het is in principe wel mogelijk, maar omdat er maar één ouder meekomt, en de hygiëne en 1,5 meter tussen volwassenen onderling ook goed bewaakt  moet worden, hangt het ook van de mogelijkheden van de ouder af. 

OUDERS 

3. Kunnen ouders zelf thuis onderzoek doen?
Ouders die daartoe in staat zijn, kunnen zelf meten en wegen en ontwikkeling testjes van hun kind doen. Volg hierin het beleid van je eigen organisatie. Check als professional altijd ook telefonisch hoe het gaat met het kind, en besluit dan samen met de ouder of een face-to-face (alsnog) contact nodig is. Als er twijfel is of er zijn vragen over de ontwikkeling, is een bezoek aan het consultatiebureau of spreekuur JGZ gewenst. Bekijk ook de Do it yourself video's voor ouders

2. Kunnen kinderen van gescheiden ouders nog wel volgens de omgangsregeling van de ene naar de andere ouder? 

Vooralsnog geldt dat kinderen ook van de ene naar de andere ouder, volgens de afspraken die ouders met elkaar maakten. Let wel op als één van de ouders tot de kwetsbare groep hoort is extra aandacht voor hygiëne maatregelen gewenst. Indien in het ene gezin mensen met klachten zijn, dan zullen deze eerst getest moeten worden voor de omgangsregeling door kan gaan. Bij een positieve test geldt: overleg met de GGD, basis is: minimaal 24 uur geen klachten voor de omgangsregeling weer door kan gaan.

1. Waar kunnen ouders opvoedtips vinden over opvoeden in deze corona tijd?
Als je stress hebt bij het opvoeden, kun je ouders verwijzen naar  Pharos voor eenvoudige informatie.

 

Deel dit met je netwerk

Bekijk ook de pagina met onderwerpen van A tot Z

Heb jij vragen over COVID-19? Mail het landelijk adviesteam via corona@ncj.nl