M@ZL

Medische Advisering Ziekgemelde Leerling - M@ZL is een werkwijze die op steeds meer scholen uitgevoerd kan worden door de JGZ. De effectieve interventie M@ZL richt zich op het inventariseren van de oorzaken van het ziekteverzuim en het aandragen van oplossingen, zodat leerlingen en ouders adequaat worden begeleid en de leerling weer zo snel mogelijk terug naar school kan gaan.

Verzuimbeleid volgens M@ZL laat zien dat een integrale aanpak en intensieve samenwerking tussen school, gezin, jeugdgezondheidszorg (JGZ), jeugdhulp en gemeente (leerplichtambtenaar) werkt. Door vanuit school systematisch aandacht te hebben voor en zorg te besteden aan de ziek gemelde leerling, komt een groep kwetsbare leerlingen (vroeg)tijdig in beeld. Preventief ingrijpen wordt mogelijk door daarbij verzuimbegeleiding vanuit de JGZ in te zetten.

Ziekteverzuim van leerlingen kan lastig zijn voor scholen, omdat zij vaak het gevoel hebben er weinig grip op te hebben. JGZ kan scholen hierbij ondersteunen: Het is voor jeugdartsen dagelijks werk om met leerlingen en ouders te praten over gezondheid en problemen. Zij kunnen mentoren en zorgcoördinatoren op scholen ondersteunen in de gespreksvoering. Vervolgens kan de jeugdarts vanuit de medische expertise meedenken met de leerling en ouders. De jeugdarts is - door zijn onafhankelijke rol en expertise - in staat gezondheidsklachten te duiden, maar ook de relatie aan te geven tussen medische klachten en problemen op het psychische en sociale vlak. Bovendien kan de jeugdarts collega-artsen en behandelaars consulteren. Zo adviseert de jeugdarts over deelname aan en gewenste aanpassingen van het onderwijs en blijven zieke leerlingen betrokken bij de school.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: lvandermeulen@ncj.nl