Landelijke coördinatiegroep

AJN (Jeugdartsen Nederland), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) jeugd, NDVA (Nederlandse Vereniging Van Doktersassistenten), ActiZ jeugd, GGD/GHOR Nederland, een aantal managers jeugdgezondheidszorg en het NCJ vormen samen een preventieve beweging voor het terugdringen van kindermishandeling.

Deze partijen vormen de Landelijke Coördinatiegroep Preventie en Aanpak Kinder mishandeling JGZ, die voortvarend aan de slag gaat met het uitzoeken van zaken, het verder uitwerken,plannen en concretiseren hiervan en het regelen van de randvoorwaarden. 

Het voorstel is dat het NCJ menskracht levert voor de coördinatie van de concrete uitvoering van het actieplan. Het NCJ, de Landelijke Coördinatiegroep en de werkgroepen per actiepunt werken de plannen verder uit. Hierbij werken zij waar nodig samen met partijen buiten de JGZ.

Elk lid van de Landelijke coördinatiegroep is als facilitator verbonden aan een werkgroep.

Contactpersonen

  • NCJ - Igor Ivakic (iivakic@ncj.nl)
  • NCJ - Marga Beckers (mbeckers@ncj.nl)
  • Gemeente Utrecht - Wenda Berends (wendavm@gmail.com)
  • Actiz Jeugd - Marjolein Schipper (m.schipper@actiz.nl)
  • V&VN - Jacqueline de Vries (jacqdevries@solcon.nl)
  • GGD GHOR Nederland - Karin Boode (kboode@ggdghor.nl)
  • GGD Regio Utrecht - Judith Ludding (jludding@ggdru.nl)
  • GGD Hart voor Brabant - Marja van Kuppevelt (mvankuppevelt@gmail.com)
  • GGD West-Brabant - Bernadette van Oers (b.oers@ggdwestbrabant.nl)
  • GGD West-Brabant - Esther Taute (e.taute@ggdwestbrabant.nl)

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl