SamenStarten App

De SamenStarten App ondersteunt de uitvoering van het gespreksprotocol in het gesprek met ouders. Met SamenStarten worden kinderen en gezinnen, die te maken hebben met een hulpvraag in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) snel opgespoord en ondersteund. Na signalering met behulp van het gespreksprotocol blijft het vaak de vraag hoe ouders snel op maat geholpen kunnen worden en welke middelen beschikbaar zijn. De SamenStarten app biedt daarvoor een oplossing.

Met de App wordt gestimuleerd om ouder de regie over het gesprek te geven, aan te sluiten bij hun vragen en voorlichting en informatie op maat te kunnen geven, waardoor ouders zelf verder kunnen met hun vragen. 

De App wordt ingezet tijdens huisbezoeken die naar aanleiding van SamenStarten worden uitgevoerd door Jeugdverpleegkundigen. De app bestaat uit:

  • Visuele gespreksondersteuning voor ouder en verpleegkundige.
  • Overzicht van hulpvraag-specifieke inhoud (folders, filmpjes en websites) en zorginstelling.
  • E-mailverslag van het gesprek voor de ouder.
  • Tools voor de verpleegkundigen om zelf direct hulp te bieden. 

Video over de SamenStarten App

In 2013 is TNO samen met GGD Amsterdam gestart met een onderzoek naar de app. Ze onderzoeken in hoeverre de App de zorg aan ouders verbetert. De eerste resultaten van het onderzoek laten onder andere zien dat:

  • De huisbezoeken zeer goed gewaardeerd worden
  • De SamenStarten App daaraan extra bijdraagt
  • De App bijdraagt aan verbeterde communicatie
  • De App de eigen kracht van de ouder versterkt

De SamenStarten App kan ondersteuning bieden aan outreachend werken. Met de App kan de hulp precies worden afgestemd op de behoeften en doelen van de ouders en hun kinderen.

In het voorjaar van 2016 is een door ZonMw- gefinancierd project gestart. Het project behelst een kosten-baten analyse van de SamenStarten App en we zijn reeds op volle toeren. In dit nieuwsbericht geven wij informatie over de SamenStarten App en de aanleiding voor de kosten-baten analyse. Wij geven een stand van zaken. Tenslotte nodigen we je uit voor bijeenkomsten die we tijdens het project organiseren om input te krijgen uit het veld. 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
SamenStarten

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: samenstarten@ncj.nl