Stappenplan

De implementatie van SamenStarten vindt plaats aan de hand van onderstaande stappen

 • Stap 1 - Initiatief tot invoering
 • Stap 2 - Eerste, oriënterend overleg
 • Stap 3 - Aanstellen projectleider
 • Stap 4 - Startoverleg partners
 • Stap 5 - Implementatieplan
 • Stap 6 - Kickoff met partners
 • Stap 7 - Overleg met management
 • Stap 8 - Opleiden VIB/DMOP-ers
 • Stap 9 - 0-meting (eventueel)
 • Stap 10 - Kennismaking partners op uitvoerend niveau
 • Stap 11 - Optioneel: Training specifieke DMOP domeinen
 • Stap 12 - Groepsintroductie DMOP
 • Stap 13 - Scholing registratie DMOP in DD JGZ
 • Stap 14 - Optioneel: scholing apparatuur en zelfanalyse
 • Stap 15 - Individuele training: VIB/DMOP. Start 2 á 3 mnd na groepsintro, doorloop gemiddeld tot ongeveer 10 mnd na groepsintro.
 • Stap 16 - Training methodiek huisbezoek en ‘probleem op tafel en wat dan? ‘ of training gebruik SamenStarten App. Afhankelijk van specifieke situatie.
 • Stap 17 - Optioneel: Training op lacunes aanbod lokaal jeugddomein
 • Stap 18 - Inventariseren ondersteuningsmogelijkheden rond DMOP aspecten bij JGZ: DMOP specifieke sociale kaart
 • Stap 19 - Overleg partners op basis van 18.: evt. aan te vullen hiaten in sociale kaart.
 • Stap 20 - Borgingactiviteiten. Jaarlijks.

Deel dit met je netwerk