Kosten en baten

Kosten

De kosten van het implementatietraject zijn afhankelijk van de diverse keuzes die een organisatie of gemeente op onderdelen maakt. Globaal betreft het de volgende posten:

 • scholing: 36 uur per JGZ- medewerker 
 • uitvoering: 15 minuten extra voor ieder kind 
 • projectleider
 • trainers
 • locatie- en cateringkosten
 • communicatie en PR
 • trainingsmaterialen (handboek, etc.) en apparatuur (camera en laptop)
 • aanpassing DD JGZ
 • borgingstraject: bij en nascholing, inventariseren, ontwikkelen en updaten aanbod
 • bijdrage aan het landelijk beheer van SamenStarten

Baten

Uit onderzoek en ervaring in de praktijk blijkt het volgende:

 • betere consultvoering (inhoudelijk en gesprekstechnisch)
 • kind en context komen goed in beeld
 • bewustwording ouder over belang van context voor de ontwikkeling
 • positieve waardering door ouders en medewerkers
 • eerder, meer en breder (ook in omgeving) signaleren van zorgwekkende situaties
 • toepasbaar bij doelgroepen met beperkte gezondheidsvaardigheden
 • betere samenwerking op lokaal niveau in het jeugddomein
 • investering in voorschoolse periode is het meest kosteneffectief

Deel dit met je netwerk