Startpagina richtlijn: Zindelijkheid van urine en feces (2011)

De JGZ kan voorlichting geven over zindelijkheid aan ouders en kinderen en zindelijkheidsproblemen signaleren en begeleiden. Doel van deze richtlijn is het uniform, tijdig en correct signaleren, verwijzen en begeleiden van kinderen met zindelijkheidsproblemen door de JGZ. Ook kan de JGZ een rol spelen in de voorlichting aan de omgeving van het kind, zoals school en kinderopvang. De JGZ speelt op deze wijze een belangrijke rol in de ketenzorg. De vroege onderkenning van zindelijkheidsproblemen en het inzetten van interventie bij onzindelijkheid is uiteindelijk gericht op de afname van de psychosociale problemen bij kinderen door de JGZ.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Inleiding zindelijkheid urine, achtergrondinformatie
  2. Activiteiten rondom zindelijkheid voor urine door de JGZ
  3. De eerste en tweede lijn, urine
  4. Inleiding zindelijkheid feces, achtergrondinformatie
  5. Activiteiten rondom zindelijkheid voor feces door de JGZ
  6. De eerste en tweede lijn, feces
  7. Gevolgen/kwaliteit van leven 
  8. Conclusies en aanbevelingen

Volg ook de E-learning module Zindelijkheid in de JGZ Academie.

JGZ-richtlijn zindelijkheid, samenvatting

JGZ-richtlijn zindelijkheid, kaart stroomdiagram urine en feces

Meer informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA) Enuresis nocturna

Kinderdiëtist zoeken: www.kinderdietisten.nl

Informatie voor ouders

JGZ-richtlijn Zindelijkheid Folder voor ouders, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en school

JGZ-richtlijn Zindelijkheid Mictiedagboek

JGZ-richtlijn Zindelijkheid Poepdagboek

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: November 2011

Richtlijnontwikkelaar: TNO

Auteurs: Dr. Mascha Kamphuis (TNO), jeugdarts KNMG, Dr. Frank J.M. van Leerdam (destijds VUmc), jeugdarts/arts maatschappij en gezondheid, Drs. Catelijne J. Wierenga-van der Hoeven (GGD Gooi en Vechtstreek), jeugdarts/arts maatschappij en gezondheid, Dr. Anneke M.W. Bulk-Bunschoten (destijds VUmc), jeugdarts/arts maatschappij en gezondheid, Dr. Jacqueline A. Deurloo (TNO en GGD Hollands Noorden), jeugdarts KNMG, Drs. Maaike Beltman (TNO), biologe.

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw