Startpagina richtlijn: Voorkeurshouding en schedelvervorming (2012)

Doel van deze richtlijn is het bieden van handvatten voor: 1) advisering over houding, hantering en positionering ter preventie van voorkeurshouding en plagiocefalie, 2) tijdige en correcte signalering, diagnose en/of eventuele verwijzing naar huisarts en/of kinderfysiotherapeut, 3) verzorgingsadviezen na signalering, 4) monitoring van het vervolg na verwijzing. De einddoelgroep bestaat uit alle kinderen van 0-23 maanden en hun ouders.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

 1. Voorkeurshouding en Schedelvervorming
 2. Etiologie van voorkeurshouding en schedelvervorming
 3. Risicogroepen
 4. Natuurlijk beloop van voorkeurshouding en schedelvervorming
 5. Preventie, signalering en aanpak van voorkeurshouding en schedelvervorming tijdens zwangerschap, kraamperiode en zuigelingentijd
 6. Therapeutische interventie
 7. Criteria voor verwijzing voor diagnostiek en behandeling
 8. Ketenzorg
 9. Ouderperspectief

JGZ-richtlijn voorkeurshouding en schedelvervorming, samenvatting

JGZ-richtlijn voorkeurshouding en schedelvervorming, kaart

Meer informatie

 • Artikel Zo voorkom je schedelvervorming (bron: vakblad Kraamzorg, 2012/2, http://www.vakbladkraamzorg.nl/)
 • Artikel Helmtherapie (uit 2014, wordt meegenomen bij herziening van de richtlijn)

Informatie voor ouders

Preventiefolder voor ouders
Behandelfolder voor ouders

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: mei 2012

Richtlijnontwikkelaar: TNO

Auteurs: Dr. M.M. Boere-Boonekamp (TNO child health) arts maatschappij en gezondheid, epidemioloog, Dr. E.J. Anten-Kools (Orbis thuiszorg JGZ), arts maatschappij en gezondheid, Drs. E.J.C. Coenen-van Vroonhoven (TNO child health en GGD Hollands Midden JGZ) jeugdarts KNMG (TNO tot 1 december 2010), Drs. H.B.M. van Gameren-Oosterom (TNO child health) arts, onderzoeker (vanaf 1 mei 2010), Dr. M.P. L’Hoir (TNO child health), psychotherapeut, psycholoog, Dr. B.E. van Sleuwen (TNO child health) bioloog, onderzoeker, Dr. L.A. van Vlimmeren (UMC St. Radboud) kinderfysiotherapeut, senior onderzoeker, A.A.G. Winkel-Veninga (GGD Groningen) nurse-practitioner JGZ

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw