Startpagina richtlijn: Voedselovergevoeligheid (2014)

Binnen de JGZ zijn unieke kansen om zowel de incidentie als het beloop van voedselallergieën bij kinderen te beïnvloeden. Dit door voorlichting en vroege signalering van voedselallergie, gevolgd door behandeling of verwijzing en nazorg. De richtlijn geeft hiervoor handvatten.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: VuMC en NVK
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
In samenwerking met: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ActiZ, GGD Nederland.
Publicatiedatum: Januari 2014

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw