Startpagina richtlijn: Signalering en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte (2010)

Deze richtlijn bevat evidence-based verwijscriteria voor kinderen met een achterblijvende lengte groei zodat zij niet te laat maar ook niet onnodig verwezen worden. Monitoring van groei is waardevol. Ouders vinden het belangrijk tijdig geïnformeerd te zijn over de eventuele aandoeningen bij hun kind die samen kunnen gaan met het achterblijven van de lengtegroei. Tijdige opsporing en behandeling van aandoeningen die een effect hebben op de groei kunnen leiden tot een betere prognose.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Begripsbepaling en definities
  2. Oorzaken van kleine lichaamslengte
  3. Signalering
  4. Verwijzing
  5. Begeleiding door de JGZ bij een kleine lichaamslengte
  6. Aanbevelingen

Volg ook de E-learning module Kleine lichaamslengte via de JGZ Academie.

JGZ-richtlijn kleine lichaamslengte overzichtskaart

Addendum bij JGZ-richtlijn 'Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte'

Meer informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA) Kleine lichaamslengte bij kinderen.

Artikel over JGZ-richtlijn Kleine lichaamslengte in NVTG

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ, GGD-Nederland en VNG

Publicatiedatum: februari 2010

Richtlijnontwikkelaar: TNO

Auteurs: N. Heerdink-Obenhuijsen, P. van Dommelen, M. Kamphuis, S. van Buuren, E.J.C. Coenen-van Vroonhoven, P.H. Verkerk (allen TNO Kwaliteit van Leven)