Startpagina richtlijn: Signalering en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte (2010)

Het doel van deze richtlijn is zorgen dat kinderen met een achterblijvende lengtegroei niet te laat, maar ook niet onnodig verwezen worden. Tijdige opsporing en behandeling van aandoeningen die een effect hebben op de groei kunnen leiden tot een betere prognose. Daarbij vinden ouders het belangrijk tijdig geïnformeerd te zijn over de eventuele aandoeningen bij hun kind die mogelijk samenhangen met het achterblijven van de lengtegroei.

JGZ-richtlijn Kleine lengte als pdf

Overzichtskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: N. Heerdink-Obenhuijsen, P. van Dommelen, M. Kamphuis, S. van Buuren, E. Coenen-van Vroonhoven, P. Verkerk
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ, GGD-Nederland en VNG
Publicatiedatum: Februari 2010

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw