Startpagina richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

De jeugdgezondheidszorg wil ouders bij de opvoeding en verzorging van hun kinderen optimaal ondersteunen. De richtlijn geeft een overzicht van de huidige evidence based kennis m.b.t. signalering van (dreigende) problemen in de opvoeding en de aanpak van opvoedingsondersteuning.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Wat is opvoedingsondersteuning?
  2. Wensen, behoeften en opvattingen van ouders.
  3. Taken van de JGZ-professionals en CJG-kernpartners.
  4. Beroepshouding, communicatievaardigheden en competenties van JGZ-professionals.
  5. Optimale communicatie en empowerment van ouders.
  6. Instrumenten, methoden en programma’s bij het voorkomen, signaleren en interveniëren van opvoedingsproblemen.
  7. Diversiteit.
  8. Beslissen over ondersteuning en hulp bij het opvoeden.
  9. Kosteneffectiviteit opvoedingsondersteuning.
  10. Wettelijke kaders, zorgstructuren en trends.

JGZ-richtlijn opvoedingsondersteuning samenvatting

JGZ-richtlijn opvoedingsondersteuning managementsamenvatting

Meer informatie

Factsheet onderzoeksresultaten Tripple P (Trimbos)

Training voor professionals

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: november 2013

Richtlijnontwikkelaar: TNO en NJi

Auteurs: M. Oudhof, MSc, orthopedagoog-jeugdverpleegkundige, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Utrecht, dr. M. S. de Wolff, pedagoog, TNO, Leiden, M. de Ruiter, stafverpleegkundige JGZ, GGD Regio Nijmegen (lid V&VN), dr. M. Kamphuis, jeugdarts KNMG, Stichting JGZ Zuid-Holland West en TNO, Leiden (lid AJN), dr. M. P. L’Hoir, pedagoog-psychotherapeut, TNO, Leiden, drs. B. Prinsen, pedagoog, Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht (NJi)

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw