Startpagina richtlijn: Opsporing visuele stoornissen (2010)

Het doel van screening in de JGZ is afwijkingen aan het oog en het gezichtsvermogen vroegtijdig op te sporen. Hiervoor is belangrijk dat de juiste onderzoeksmethoden op de juiste wijze uitgevoerd worden. In deze richtlijn komt het volledige oogheelkundige screeningsprogramma voor jeugdigen van 0-19 jaar aan de orde.

JGZ-richtlijn Visuele stoornissen als pdf

Samenvatting

Overzichtskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: E.J.C. Coenen-van Vroonhoven, I.A. van Eerdenburg-Keuning, H.W.M. van Velzen-Mol, V.K. Lantau
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: September 2010

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw