Startpagina richtlijn: Hyperbillirubinaemie (2008, NVK-richtlijn, deels voor de JGZ)

Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie gelden voor alle kinderen geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken (ongeacht het geboortegewicht). Daarin staan ook aanbevelingen die relevant zijn voor de JGZ. Deze aanbevelingen zijn recentelijk geautoriseerd door de leden van de Richtlijnadviescommissie (RAC): de JGZ-beroepsverenigingen (AJN, V&VN en NVDA) en ActiZ en GGD Nederland. De aanbeveling dat bij een baby die op de leeftijd van 3 weken nog geel ziet, nader onderzoek nodig is, vraagt specifieke aandacht van JGZ-organisaties. De RAC heeft daarom een advies voor de JGZ gegeven aansluitend bij deze aanbeveling. 

Download alle informatie rondom deze richtlijn voor JGZ-professionals hier.
Naast de NVK richtlijn Hyperbilirubinemie is er een website: www.babyzietgeel.nl.

De volgende aanbevelingen in de NVK richtlijn zijn voor de JGZ geautoriseerd.

Pagina 9 Aanbeveling 4: Onderken dat het inschatten van de mate van icterus met het oog kan leiden tot fouten, vooral bij kinderen met een donkere huid. Aanbeveling 6:  Onderken dat kinderen die geboren worden na een zwangerschapsduur van minder dan 38 weken, met name de kinderen die borstvoeding krijgen, een hoger risico hebben om hyperbilirubinemie te ontwikkelen,  en dus nauwkeuriger geobserveerd en vervolgd dienen te worden.

Pagina10 Aanbeveling 1.1: Aan een icterisch borst gevoede zuigeling bij wie aan voldoende inname wordt getwijfeld dient bijvoeding te worden gegeven in de vorm van afgekolfde moedermelk en indien dit niet beschikbaar is  met kunstvoeding. 

Pagina 11 Aanbeveling 4.1.2: Bij zieke pasgeborenen en bij pasgeborenen die op de leeftijd van 3 weken geel zien, moet de totale en geconjugeerde bilirubine concentratie worden bepaald met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase.

Advies voor JGZ-professionals
Voor de JGZ is het advies voor de uitvoering van de aanbeveling 4.1.2 in de NVK richtlijn dat wanneer een kind op de leeftijd van 2 weken nog geel ziet, de jeugdverpleegkundige het kind met de leeftijd van 3 weken nog een keer ziet.  Als het kind dan nog geel ziet adviseert de jeugdverpleegkundige de ouders om zich via de jeugdarts of huisarts te laten verwijzen naar de kinderarts. Bij het contact met de jeugdarts, wanneer het kind 4 weken oud is, informeert de jeugdarts bij de ouders naar de verwijzing.

NVKrichtlijnHyperbillirubinaemie-deelsvoordeJGZ.pdf

Meer informatie

Download alle informatie rondom deze richtlijn voor JGZ-professionals hier.

Naast de NVK richtlijn Hyperbilirubinemie is er een website: www.babyzietgeel.nl

De JGZ-verpleegkundige: wijzigen in jeugdverpleegkundige

- adviseert de (aanstaande) ouders van de pasgeborene borstvoeding te geven en ondersteunt hen daarin.
Wijzigen in:
- adviseert ouders over de voeding en ondersteunt hen daar in.

- voorziet ouders van de pasgeborene van schriftelijke en zo nodig mondelinge informatieover geel zien bij pasgeborenen (gericht op cholestase).
onderkent dat het inschatten van de mate van hyperbilirubinemie aan de hand van de geelheid van de huid, vooral bij kunstlicht en bij de pasgeborene met een donkere huidskleur onbetrouwbaar is.
- overlegt met jeugdarts als de pasgeborene  op de leeftijd van 3 weken nog geel ziet over doorverwijzing naar de huisarts of kinderarts met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase.
Wijzigen in:
- wanneer een pasgeborene op de leeftijd van 2 weken nog geel ziet, ziet de jeugdverpleegkundige het kind op de leeftijd van 3 weken opnieuw. Als het kind dan nog geel ziet adviseert de jeugdverpleegkundige de ouders om zich via de jeugdarts of huisarts te laten verwijzen naar de kinderarts.

De jeugdarts:
- adviseert de (aanstaande) ouders van de pasgeborene borstvoeding te geven en ondersteunt hen daarin.
Wijzigen in: " adviseert ouders over de voeding en ondersteunt hen daar in".
- voorziet ouders van de pasgeborene van schriftelijke en zo nodig mondelinge informatieover geel zien bij pasgeborenen (gericht op cholestase).

- onderkent dat het inschatten van de mate van hyperbilirubinemie aan de hand van de geelheid van de huid, vooral bij kunstlicht en bij de pasgeborene met een donkere huidskleur onbetrouwbaar is.
- verwijst de pasgeborene die op de leeftijd van 3 weken nog geel ziet door naar de huisarts of kinderarts met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase.
Wijzigen in:
- indien de pasgeborene wordt gezien op de leeftijd van 3 weken en de jeugdarts het kind nog geel vindt, verwijst deze de pasgeborene door naar de huisarts of kinderarts met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase
- indien de pasgeborene op de leeftijd van 3 weken is verwezen naar de kinderarts, informeert de jeugdarts bij het contact als het kind 4 weken is naar de verwijzing.

Colofon

Deel-autorisatie (alleen de hierboven genomede onderdelen) april 2013
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum:2008 (NVK)

Richtlijnontwikkelaar NVK en CBO