Startpagina richtlijn: Huidafwijkingen (2012)

Huidafwijkingen komen vaak voor, ook bij kinderen. Huidafwijkingen staan zelfs boven aan de ranglijst van meest voorkomende nieuwe diagnosen die de huisarts bij kinderen stelt, met een eenjaarsincidentie van 287 per 1000 kinderen (Linden, 2005). Gezien de grote impact (denk aan pijn, jeuk, verminderde groei, pesten, slaapproblemen etcetera) van het hebben van een huidafwijking voor kinderen en ouders zijn preventie, signalering, diagnose en behandeling van huidafwijkingen, eventueel tijdige verwijzing en uniforme voorlichting en advisering (begeleiding) over huidafwijkingen van groot belang. Juist ook door het bestaan van veel vrij verkrijgbare zelfzorgmedicatie komen hier vragen over. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan bij al deze aspecten een belangrijke taak vervullen, waarbij een landelijke uniforme evidence-based richtlijn van cruciaal belang is. 

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Taken van de JGZ
  2. Verwijzen bij actieve opsporing
  3. Kinderen met een donkere huid
  4. Het welzijn van kinderen met een huidziekte
  5. De huidafwijkingen inclusief aanbevelingen per afwijking
  6. Wetenschappelijke onderbouwing
  7. Algemene discussie, conclusie en aanbevelingen

Volg ook de E-learning module Huidafwijkingen in de JGZ Academie.

Overzichtskaart JGZ richtlijn huidafwijkingen

Meer informatie

Websites

Flyer Sturge Weber syndroom

Informatie voor ouders

Informatie en informatiefolders 

Borgen & Monitoren

Colofon

lAutorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: Juli 2012

Richtlijnontwikkelaar: TNO

Hoofdauteur: M. Kamphuis (Jeugdarts KNMG, TNO Child health)

Overige auteurs: E. Coenen (TNO), J. Deurloo (TNO), P. Dirven- Meijer (NHG), H. van Gameren (TNO), C. van Hees (Reinier de Graaf groep delft), L.Nawijn (TNO), H. van Os (V&VN), S. Pasmans (UMC Utrecht), D. Roesink (AJN), J. Rutten (V&VN), C. Wensing (AJN), W. Zijlstra (NIP). 

 

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw