Startpagina richtlijn: Hartafwijkingen (2017)

Deze JGZ-richtlijn helpt JGZ-professionals* in hun handelen tijdens contacten met individuele kinderen en/of jongeren van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De richtlijn bestaat uit delen van de richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen uit 2005. In deze JGZ-richtlijn wordt ingegaan op de werking van het hart, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing voor medische en psychosociale problemen. Specifieke onderwerpen die in de richtlijn worden behandeld zijn: aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten. 

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. De thema's 1 tot en met 3 geven achtergrondinformatie over hartafwijkingen. De thema's 4 tot en met 11 beginnen met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar de aanbevelingen op zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

 1. Werking van het hart
 2. Aangeboren hartafwijkingen
 3. Gevolgen voor het dagelijks leven
 4. Onderzoeksmomenten
 5. Anamnese en lichamelijk onderzoek
 6. Coarctation aortae
 7. Aritmieën en verworven hartafwijkingen
 8. Risico op hart- en vaatziekten
 9. Endocarditisprofylaxe en vaccinaties bij kinderen met een (aangeboren) hartafwijking
 10. Interventies en begeleiding
 11. Samenwerking met andere partijen

* Deze richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten1, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten). Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden.

Download hier het beslisschema

Meer informatie

Informatie voor ouders

Download hier een uitgebreid overzicht met websites rondom hartafwijkingen.

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie: 21 november 2016, inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA, randvoorwaardelijk door GGD GHOR Nederland en Actiz

Publicatiedatum: januari 2017

Richtlijnontwikkelaar: TNO

Auteurs: Jacqueline Deurloo, Nen Heerdink

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw.