Startpagina richtlijn: Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

De JGZ richtlijn “Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen” is gericht op het bevorderen van gezond slaapgedrag en het verminderen van slaapproblemen bij kinderen van 0-18 jaar waarover vragen zijn bij ouders, de jeugdige zelf en/of professionals.

De richtlijn biedt JGZ-professionals kennis en vaardigheden om gezond slaapgedrag te stimuleren en slaapproblemen te voorkomen of te verminderen. Dat houdt in: adviezen, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en consensus, waar JGZ-professionals en hun cliënten mee uit de voeten kunnen. De adviezen moeten goed aansluiten bij de behoeften van ouders en kind, en passen bij de visie van ouders op de zorg voor hun kind.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Wil je weten waar de aanbevelingen op zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Introductie gezonde slaap
  2. Introductie slaapproblemen
  3. Factoren die samenhangen met slaap
  4. Preventie van slaapproblemen
  5. Signalering en beoordeling van slaapproblemen
  6. Interventie en begeleiding bij slaapproblemen
  7. Samenwerken en doorverwijzen bij slaapproblemen

JGZ-richtlijn gezonde slaap en slaapproblemen samenvattingskaart

JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen als PDF

Meer informatie

De vragenlijsten uit bijlage 2

Informatie voor ouders

Websites

Informatie en advies voor ouders over slaap van kinderen van baby tot jong volwassene.

Informatie en advies voor ouders over slaap van kinderen van baby tot jong volwassene.

Informatie en zelftest over slaap voor jongeren

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie: 12 december 2016, inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

Publicatiedatum: februari 2017

Richtlijnontwikkelaar: TNO

Auteurs: Eline Vlasblom (TNO), Bregje van Sleuwen (TNO), Monique L’Hoir (TNO) en Maaike Beltman (TNO)


De ontwikkeling van deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw