Startpagina richtlijn: Excessief huilen (2013, multidisciplinair)

Huilen is een onderdeel van normaal gedrag van baby’s, maar kan, zeker als een baby excessief huilt, ouders onzeker maken.  Professionals die zich bezig houden met baby’s, waaronder de JGZ,  kunnen ouders hierbij ondersteunen en empoweren op een manier die aansluit bij de behoeften van ouders en kind. De richtlijn geeft  professionals handvatten voor de preventie, signalering en aanpak van excessief huilen in de zorg voor zuigelingen en te komen tot een eenduidige ketenaanpak van excessief huilen.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

 1. Definitie van huilen
 2. Functies van huilen en hypothesen over de oorsprong van excessief huilen
 3. Oorzaken van excessief huilen
 4. Signalering en differentiaal diagnostiek
 5. Psychosociale problemen
 6. Invloed etniciteit
 7. Effectieve therapie
 8. Beleid bij kwetsbare ouders en kinderen
 9. Gevolgen voor baby’s die excessief huilen vóór en na de leeftijd van 3 maanden
 10. Duur en follow-up van begeleiding aan gezinnen met een excessief huilende baby
 11. Anticiperende voorlichting tijdens zwangerschap en kraambed en in de jeugdgezondheidszorg
 12. Optimale samenwerking

Volg ook de E-learning module Excessief huilen in de JGZ Academie.

Multidisciplinaire richtlijn excessief huilen bij baby's kaart

Multidisciplinaire richtlijn excessief huilen bij baby's Samenvatting

Meer informatie

Toelichting begeleiding door de JGZ bij excessief huilen van baby's: dit document is bedoeld als ondersteuning bij de uitvoering van de aanpakken die in de richtlijn zijn beschreven.

Model Ouder- en kind regulatie (model met risico's en beschermende factoren)

Figuren Interactie bij excessief huilen

Formulier Ingrijpende gebeurtenissen: pdf of Worddocument

Informatie voor ouders

Folder voor ouders van baby's die veel huilen

Slaap-huil dagboek (TNO) bijlage 3-richtlijn Excessief huilen

Colofon

Autorisatie 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD Nederland

Publicatiedatum: Maart 2013

Richtlijnontwikkeaar: TNO 

Auteurs: Drs. W. La Haye, klinisch pedagoog, Dr. A.C. Engelberts, kinderarts, Mw. I.K.F. Tiemens -van Putten, MSc, verloskundige, Dr. L.A. van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut, senior onderzoeker, Mw. M. de Ruiter, stafverpleegkundige JGZ, Dr. P.L.B.J. Lucassen, huisarts, Dr. S. Nossent, ontwikkelingspsycholoog, Drs. M. van Noort, bioloog, lactactiekundige, Drs. H.B.M. van Gameren-Oosterom, arts, Dr. M.M. Boere-Boonekamp, arts Maatschappij en Gezondheid, epidemioloog, Dr. M.P. L’Hoir, klinisch pedagoog, psychotherapeut, Dr. B.E. van Sleuwen, bioloog

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw