Startpagina richtlijn: Astma bij kinderen (2011)

Richtlijn voor de signalering, verwijzing en begeleiding van kinderen met astma. Doel van de richtlijn is het tijdig en correct signaleren, verwijzen, voorlichten en begeleiden.

JGZ-richtlijn Astma als pdf

Samenvatting

Overzichtskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Borstvoedingsorganisaties

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: C.I. Lanting, N. Heerdink-Obenhuijsen, M.M. Wagenaar-Fischer, H.B.M. van Gameren-Oosterom, J.M. Breuning-Boers,. D.B. Toll, A.D. Mohangoo
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: December 2011

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw