Startpagina richtlijn: Astma bij kinderen (2011)

Met deze richtlijn wordt een uniforme werkwijze van de JGZ bewerkstelligd t.a.v. de signalering, verwijzing en begeleiding van kinderen met astma gericht zowel op het eerste - het tweede - en het derde milieu. Doel van de richtlijn is het tijdig en correct signaleren, verwijzen en begeleiden o.a. door middel van voorlichting, van kinderen met astma door de jeugdgezondheidszorg.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Aard, omvang en natuurlijk beloop
  2. Rol van aanleg en omgeving
  3. Primaire preventie
  4. Secundaire preventie
  5. Tertiaire preventie
  6. Conclusies Astma bij kinderen
  7. Aanbevelingen voor beleid, onderzoek en JGZ-organisaties

Volg ook de E-learning module Astma in de JGZ Academie

JGZ-richtlijn astma samenvatting

Overzichtskaart JGZ richtlijn astma

Meer informatie

Folders zijn te bestellen via de webwinkel van het Longfonds

Achtergrondinformatie Astma

Borstvoedingsorganisaties

Informatie voor professionals over roken

Informatie voor ouders

  • www.artsenvoorkinderen.nl: website van de stichting artsen voor kinderen waar informatie te vinden is over chronische ziekten, zoals Astma. In de mediatheek van de stichting is materiaal, ontwikkeld door artsen voor kinderen, te bestellen tegen betaling, via www.hebikdat.nuZoals Astma, hebben wij dat?, een Cd-rom (voor Windows XP of hoger) voor kinderen en jongeren met astma met o.a. informatie en uitleg over de werking van de longen en klachten en oorzaken van astma. Ook is er aandacht voor diagnostiek en behandeling. 
  • Trimbos: De sites van Roken info en Ikstopnu geven informatie, antwoord op vragen, tips en contact rondom (stoppen met) roken.

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: december 2011

Richtlijnontwikkelaar:TNO

Auteurs: Dr. C.I. Lanting (TNO), Drs. N. Heerdink-Obenhuijsen (TNO), Drs. M.M. Wagenaar-Fischer (TNO) Drs. H.B.M. van Gameren-Oosterom (TNO), Dr. J.M. Breuning-Boers, Dr. D.B. Toll, Dr. A.D. Mohangoo (TNO, afdeling Child Health)

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw