Startpagina richtlijn: ADHD (2015)

De JGZ-richtlijn ADHD Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek geeft praktische handvatten hoe om te gaan met jeugdigen met (vermoeden van) ADHD en met hun ouders. De richtlijn ondersteunt de onderlinge samenwerking en communicatie bij het signaleren en in kaart brengen van klachten die gerelateerd zijn aan ADHD. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het proces van signaleren, begeleiden, nader onderzoek en toeleiding naar verdere diagnostiek.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elk thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar de aanbevelingen op zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Inleiding ADHD 
  2. Signaleren van ADHD 
  3. Selectie van generieke signaleringsinstrumenten 
  4. Selectie van specifiek op ADHD gerichte instrumenten 
  5. Diversiteit 
  6. Samenwerking, afstemming van zorg 
  7. Ondersteuning ouders voor en na diagnostiek

JGZ-richtlijn ADHD Samenvattingskaart

JGZ-richtlijn ADHD Gebruikersversie

Meer informatie

Ouders, zorgprofessionals en onderwijs schreven een plan van aanpak voor meer gepaste zorg voor kinderen met druk, impulsief gedrag of aandachtsproblemen (bron: www.passendonderwijs.nl)

Training voor professionals

Informatie voor ouders

Voor ouders: website thuisarts: veel informatie over ADHD

Voor Jongeren: 

www.adhd.nl: website van het Trimbosinstituut met informatie over ADHD 

brainwiki: Website voor jongeren met psychische problemen van het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Veelgestelde vragen

De JGZ-richtlijn ADHD is gericht op JGZ-professionals en hun taken monitoren van een gezonde ontwikkeling, signaleren en begeleiden. De JGZ richtlijn belicht, meer dan in de Multidisiplinaire richtlijn ADHD, het proces van signalering en toeleiding naar diagnostiek en zorg. Daarnaast speelt begeleiding van jeugdigen en hun ouders, en ook peuterspeelzaal en school een belangrijke rol. De samenwerking met ketenpartners voor de JGZ (m.b.t. ADHD), met name de huisartsen en de jeugd-ggz komt ook aan bod.

De Multidisciplinaire uit 2005 gaat over diagnostiek en over behandeling van ADHD en is met name gericht op de jeugd-GGZ. Deze richtlijn wordt de komende 2 jaar vernieuwd. Op korte termijn start daartoe een project, onder leiding van het Trimbos-instituut. 

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

Publicatiedatum: januari 2015

Richtlijnontwikkelaar: Trimbosinstituut

Auteurs: Frits Boer en Geurt van de Glind

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw