Richtlijn: Houding en bewegen (2020)

Bijlage 4 - Voorbeelden overzicht beweeginterventies met aanwijzingen voor effectiviteit

Deze bijlage is ook te downloaden als pdf.

Beweeginterventies Primaire doelgroep Inhoud Beoordeling/erkenning Rol JGZ
B-Fit Kinderen van 2 t/m 15 jaar. Voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht. Eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Deze interventie wordt op de school uitgevoerd, door een B-Fit coach. De JGZ heeft een actieve, adviserende rol spelen naar scholen over het bestaan en gebruik van deze interventie.
Vallen is ook een sport Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gericht op veilig vallen. Eerste aanwijzingen voor effectiviteit De interventie vindt plaats op de basisschool, tijdens de lessen bewegingsonderwijs. De JGZ heeft een actieve, adviserende rol spelen naar scholen over het bestaan en gebruik van deze interventie.
PLAYgrounds
Kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Stimuleren van lichamelijke activiteit door inrichting schoolplein Goede aanwijzingen voor effectiviteit. De school (evt. in samenwerking met de gemeente) voert deze interventie uit. De JGZ heeft een actieve, adviserende rol naar scholen over het bestaan en gebruik van deze interventie.
Lekker Fit! Basisonderwijs. Kinderen van 6 t/m 12 jaar. Stimuleren van een gezonder voedingspatroon en kwalitatief en beter bewegen. Eerste aanwijzingen voor effectiviteit. De uitvoerders van deze interventie zijn vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding, een schooldiëtist en sportdocenten van een (school)sportvereniging. De JGZ heeft een actieve, adviserende rol spelen naar scholen over het bestaan en gebruik van deze interventie.
LEFF Kinderen van 7 t/m 12 jaar met overgewicht of obesitas. Stimuleren van een gezonder voedings- en beweegpatroon.
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit.
LEFF wordt op landelijk niveau gecoördineerd. Lokale coördinatie gebeurt door gemeente of o.a. welzijnsorganisaties, sportorganisatie en GGD-en. De JGZ kan een rol spelen bij de toeleiding en werving naar LEFF voor jeugdigen (Kenniscentrum Sport & Bewegen).
Realfit Jongeren tussen 13 en 18 jaar. Afname of stabilisatie van overgewicht. Goede aanwijzingen voor effectiviteit. De uitvoering vindt plaats door een fitnesscentrum. De JGZ heeft een actieve, adviserende rol naar jeugdigen over bestaan van deze interventie.

Houdingsinterventies

Houdingsinterventie Primaire doelgroep Inhoud Beoordeling/erkenning Rol JGZ Link
Zit met Pit! Groep 5 of 6 Het aanleren van een goede houding en gezond gedrag rondom zitten, bewegen en computergebruik Goed beschreven. Een actieve, adviserende rol spelen naar scholen over het bestaan en gebruik van deze interventie. Meer informatie

Deze bijlage is ook te downloaden als pdf.


Pagina als PDF