Richtlijn: Houding en bewegen (2020)

4. Interventies - Aanbevelingen

Inleiding

In 2009 is het standpunt ‘Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg’ opgesteld [49]. Hierin wordt aangegeven dat de JGZ een beleidsadviserende rol naar gemeenten kan vervullen voor de mogelijkheden om het beweeggedrag van de jeugd te stimuleren. Daarnaast kan de JGZ een actieve, adviserende rol spelen naar scholen, sportsector en andere beweegaanbieders om hun kennis over groei en ontwikkeling van jeugdige en de gevolgen hiervan voor sport en bewegen te verspreiden [49]. De JGZ-professional kan bij de meeste interventies een adviserende rol naar jeugdigen en school innemen over het bestaan en gebruik van de aanbevolen interventies die vermeld worden in bijlage 4. De interventies benoemd in de bijlage worden (meestal) niet door JGZ-professionals uitgevoerd.

Aanbevelingen

  • Er zijn verschillende interventies opgenomen in de databank effectieve interventies die zijn ontworpen om kinderen meer te laten bewegen. Zie de actuele erkende interventies op: http://www.sportenbeweeginterventies.nl van het Kenniscentrum Sport en Bewegen.
  • De JGZ adviseert en stimuleert scholen, voorschoolse en naschoolse opvang over het gebruik van bewezen effectieve beweeg- en houding interventies zoals deze benoemd zijn in dit thema. De JGZ verwijst hen naar de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen voor meer informatie.
  • De JGZ kan een actieve, adviserende rol spelen naar scholen, de sportsector en andere beweegaanbieders (zie thema 5. Samenwerking) om haar kennis over de ontwikkeling en groei van de jeugdige in relatie tot bewegen te verspreiden [47].

Meer informatie over de aanbevelingen staat in de onderbouwing van dit thema.


Pagina als PDF