Richtlijn: Houding en bewegen (2020)

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat algemene kennis die nodig is als achtergrondinformatie voor de thema’s.

In deze richtlijn wordt met ‘houding’ bedoeld: de stand van het lichaam of de wijze waarop men het lichaam houdt. Met ‘bewegen’ wordt bedoeld: lichaamsbeweging of lichamelijke activiteiten.

De informatie in deze richtlijn sluit aan bij de informatie in de JGZ Richtlijnen Motorische ontwikkeling, Extremiteiten, Overgewicht, Voorkeurshouding en schedelvervorming, Zindelijkheid, Huidafwijkingen en Heupdysplasie.

De informatie in deze richtlijn vervangt de ‘JGZ Standaard Methodiek Onderzoek Scoliose (2003)’, deze is in 2014 door de Richtlijnadvies- en -autorisatie Commissie (RAC) teruggetrokken. Dit besluit was gebaseerd op onderzoek door TNO, waaruit bleek dat niet aan alle voorwaarden voor een effectief screeningsprogramma werd voldaan.


Pagina als PDF