Richtlijn: Astma (2020)

Bijlage 2: Overzicht van websites

Voor professionals 

Voor ouders en jeugdigen

Informatie over roken en meeroken:

Stoppen met roken:

Informatie over astma:

Informatie over (het gebruik van) inhalatoren:

Informatie over gezonde voeding:

Lotgenotencontact:

De Longfonds patiëntenvereniging geeft informatie over astma (zie boven), behartigt belangen van mensen met een chronische longziekte en brengt lotgenoten met elkaar in contact:

Longforum.nl is een forum over astma en andere longziekten. 
Longpunt geeft informatie over astma en biedt een mogelijkheid voor het persoonlijk uitwisselen van ervaringen met andere longpatiënten.

De Vereniging Nederland Davos is een patiëntenvereniging voor mensen met moeilijk behandelbare astma. www.nederlanddavos.nl


Pagina als PDF