Richtlijn: Heupdysplasie (2018)

Deze richtlijn geeft handvatten voor het handelen van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals tijdens contactmomenten met individuele kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Internationaal wordt sinds begin jaren ‘90 van de twintigste eeuw in plaats van de term ‘heupdysplasie’ de term ‘Developmental Dysplasia of the Hip’ (DDH) gebruikt om het dynamische karakter van de aandoening te benadrukken. In deze richtlijn wordt de Engelse afkorting DDH gehanteerd. Deze afkorting wordt ook door orthopeden en radiologen in Nederland gebruikt. Eenheid van taal is wenselijk wanneer verschillende zorgverleners samenwerken rondom een kind met (mogelijke) DDH. In de communicatie met ouders wordt de term heupdysplasie (met of zonder luxatie) gebruikt.

Onbehandeld kan DDH leiden tot ernstige invaliditeit en vroege coxartrose (slijtage van de heup). Daarom is vroege opsporing en tijdige behandeling essentieel. Late behandeling (voor DDH met luxatie na de leeftijd van 3 maanden, voor DDH zonder luxatie na de leeftijd van 6 maanden) is meestal langduriger, invasiever en minder effectief dan vroegtijdige behandeling. De JGZ heeft een belangrijke rol bij de opsporing van DDH.

Samenvatting

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's in het linkermenu. Aanbevelingen worden als eerst getoond per thema. Wil je weten waar de aanbevelingen op zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

JGZ-professionals zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Daar waar in de richtlijn ‘jeugdarts’ staat, kan ook ‘verpleegkundig specialist’*worden gelezen.

JGZ-richtlijn Heupdysplasie Samenvattingskaart

JGZ-richtlijn Heupdysplasie als PDF

Meer informatie

Bekijk ook de bijlagen van deze richtlijn in het linkermenu, of download ze als pdf:

  1. Anamnese op basis van risicofactoren
  2. Kosten voor de JGZ van toepassing van het screenings- en verwijsprotocol voor opsporing van DDH bij kinderen t/m 6 maanden oud
  3. Screeningsprotocol en verwijs- en handelingsprotocol voor DDH bij kinderen t/m 6 maanden oud
  4. Onderzoeks- en verwijsprotocol voor DDH bij kinderen vanaf 7 maanden oud
  5. Activiteiten per contactmoment in de leeftijdsperiode 0 t/m 6 maanden
  6. Tekst cliëntenfolder
  7. Afkortingenlijst

Voor ouders

Colofon

Autorisatie: 13 november 2017, inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA, randvoorwaardelijk door GGD GHOR Nederland en ActiZ. Deze richtlijn is ook geautoriseerd door de NVK en het NHG. 

Publicatiedatum: januari 2018

Richtlijnontwikkelaar: Universiteit Twente en TNO

Auteurs: Magda Boere-Boonekamp, Annemieke Konijnendijk (Universiteit Twente); Annelies Broerse, Jacqueline Deurloo, Caren Lanting (TNO)

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw.