Richtlijn: Hartafwijkingen (2017)

Referenties

Burgmeijer, R, Hoppenbrouwers, K. Handboek vaccinaties, Deel A. Uitgeverij Van Gorcum, 2011.

Doedée AM, Boland GJ, Pennings JL, de Klerk A, Berbers GA, van der Klis FR, de Melker HE, van Loveren H, Janssen R. Effects of prophylactic and therapeutic paracetamol treatment during vaccination on hepatitis B antibody levels in adults: two open-label, randomized controlled trials. PLoS One. 2014 Jun 4;9(6):e98175.

Nederlandse Hartstichting (2008). Preventie bacteriële Endocarditis. Een advies voor artsen en tandartsen, samengesteld door de endocarditis profylaxe commissie van de Nederlandse Hartstichting. http://webshop.hartstichting.nl/producten/producten.aspx?CatID=71&pID=3765

Nederlandse Hartstichting (2011). Brochure Bacteriële endocarditis. Ontsteking van de binnenkant van het hart. https://www.hartstichting.nl/downloads/brochure-bacteriele-endocarditis

Nederlandse Hartstichting (2013). Brochure Leven met een aangeboren hartafwijking. https://www.hartstichting.nl/downloads/Brochure%20Leven%20met%20een%20aangeboren%20hartafwijking

RIVM (2014). Uitvoeringsregels RVP 2014. http://rivm.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inline&objectid=rivmp:192081&versionid=&subobjectname=

Van den Brink RBA, Boering G, van der Meer JTM. (2002). Richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting voor preventie van endocarditis herzien. http://www.ntvt.nl/artikel/109/12/richtlijnen-van-de-nederlandse-hartstichting-voor-preventie-van-endocarditis-herzien?download=1.


Pagina als PDF