Richtlijn: Depressie (2016)

Totstandkoming van de richtlijn

Werkwijze

Op uitnodiging van de programmacommissie van ZonMw Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg heeft een werkgroep van ter zake deskundigen, onder voorzitterschap van drs. Elise Buiting, de JGZ-richtlijn Depressie ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van de richtlijn maakte de werkgroep gebruik van wetenschappelijke en ervaringskennis (zie verantwoording), en zij raadpleegde een voor deze richtlijn samengestelde adviesgroep. Een projectgroep van het Trimbos-instituut onder leiding van dr. Henny Sinnema heeft methodologische ondersteuning geboden en het richtlijnontwikkelproces begeleid. Ook hebben zij grotendeels de richtlijntekst geschreven. De werkgroep is bij alle fasen van de ontwikkeling van de richtlijn intensief betrokken geweest. In totaal zijn er 11 werkgroepbijeenkomsten geweest.

Uitgangsvragen

Voorafgaande aan de richtlijnontwikkeling is een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Op basis van deze knelpuntenanalyse zijn uitgangsvragen opgesteld. Op die uitgangsvragen geeft de richtlijn antwoord. De uitgangsvragen zijn te vinden bij de verschillende thema’s.

BDS-protocol behorende bij de richtlijn

Samen met het NCJ is een registratieprotocol ontwikkeld.

Praktijktest en commentaarronde

Om de richtlijn zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is een praktijktest uitgevoerd. Aan de test hebben vier JGZ-teams deelgenomen. In de praktijktest zijn de ervaringen van professionals met de toepassing van de richtlijnaanbevelingen inzichtelijk gemaakt. Het BDS-protocol is van commentaar voorzien en aangepast. Tegelijkertijd met de praktijktest vond een commentaarronde plaats. Op basis van de praktijktest en de commentaarronde is de richtlijn aangepast. Eveneens zijn er aanbevelingen voor landelijke invoering van de richtlijn gedaan.

Richtlijn Advies Commissie

De RAC heeft de richtlijn op 3 momenten beoordeeld: voor de praktijktest, na de praktijktest en commentaarronde en voor de autorisatie. Na iedere beoordeling is de richtlijn aangepast. Op 21 november 2016 is de JGZ-richtlijn Depressie geautoriseerd.

Publicatie en implementatie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is verantwoordelijk voor de publicatie. Daarnaast heeft het NCJ als taak de richtlijn te verspreiden en te implementeren in het veld.

Cliënten participatie

De cliënten participatie in de ontwikkeling van de JGZ-richtlijn depressie is vormgegeven door deelname van de Depressie Vereniging aan de werkgroep.

Samenstelling werkgroep
Naam Functie Organisatie
Corine Bosch Jeugdverpleegkundige Namens GGD Amsterdam
Drs. Elise Buiting Voorzitter werkgroep, stafarts en adviseur GGD Hart voor Brabant
Drs. Manje Dijkema Jeugdarts GGd Hollands Noorden Namens AJN
Drs. Maarten Jacobs Huisarts Docent, Kaderhuisarts GGZ Namens NHG
Drs. Herman Kief Psychiater en bestuurslid Depressie vereniging Namens Depressie Vereniging
Drs. Marijke Polderman Jeugdarts Namens GGD Amsterdam
Dr. Catrien Reichart Kinder- en jeugdpsychiater Namens NVvP
Margreet de Ruiter Stafverpleegkundige Namens V&VN
Drs. Matthijs Oud Wetenschappelijk medewerker Trimbos instituut
Dr. Henny Sinnema Projectleider Trimbos instituut
Drs. Daniëlle Volker Wetenschappelijk medewerker en uitvoerder praktijktest Trimbos instituut
Dr. Rianne van der Zanden Wetenschappelijk medewerker Trimbos instituut
Samenstelling adviesgroep
Naam Functie Organisatie
W. Slooff Bestuurslid Depressie Vereniging
R. Jonkers Bestuurslid Depressie Vereniging
Drs. Chaja Deen Senior adviseur NJi

Pagina als PDF