Richtlijn: Depressie (2016)

Referenties

AACAP. (2013). The depressed child: Facts for families. Washington: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Achenbach, T. M. (1991). Manual for the Child Behavior Checklist/ 4-18 and 1991 profiles. Burlington: University of Vermont Department of Psychiatry.

Achenbach, T. M., & Ruffle, T. M. (2000). The Child Behavior Checklist and related forms for assessing behavioral/emotional problems and competencies. Pediatrics in Review, 21(8), 265-271.

APA. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of mental health disorders (5th ed. ed.). Washington DC: American Psychiatric Association.

Bartelink, C., ten Berge, I., & van Yperen, T. (2013). Beslissen over effectieve hulp: Wat werkt in indicatiestelling? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Benoit, D., Zeanah, C. H., Parker, K. C. H., Nicholson, E., & Coolbear, J. (1997, Spr). Working Model of the Child Interview: Infant clinical status related to maternal perceptions. Infant Mental Health Journal, 18(1), 107-121.

Birmaher, B., Brent, D., Bernet, W., Bukstein, O., Walter, H., Benson, R. S. et al. (2007). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with depressive disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 46(11), 1503-1526. doi:10.1097/chi.0b013e318145ae1c [doi];S0890-8567(09)62053-0 [pii]

Boer, F., & Verhulst, F. (2014). Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.

Bouma, J., Ranchor, A. V., Sanderman, R., & van Sonderen, E. (1995). Het meten van symptomen van depressie met CES-D: Een handleiding. Groningen: Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, Rijksuniversiteit Groningen.

Briggs-Gowan, M. J., Carter, A. S., Irwin, J. R., Wachtel, K., & Cicchetti, D. V. (2004). The Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment: Screening for social-emotional problems and delays in competence. Journal of Pediatric Psychology, 29(2), 143-155.

Cashmore, J. (2002). Promoting the participation of children and young people in care. Child Abuse & Neglect, 26(8), 837-847. Retrieved from Elsevier Science.

Chorpita, B. F., Yim, L., Moffitt, C., Umemeto, L. A., & Francis, S. E. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: A revised child anxiety and depression scale. Behavior Research and Therapy, 38, 835-855.

de Wit, C. A. M. (1997). Depressies bij kinderen en adolescenten. De stand van zaken na vijfentwintig jaar onderzoek. Kind en Adolescent,(18), 166-184.

de Wit, C. A. M. (2006). Depressie bij kinderen en adolescenten. In Handboek voor klinische psychologie. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum

de Wolff, M. S., Theunissen, M. H., Vogels, A. G., & Reijneveld, S. A. (2013). Three questionnaires to detect psychosocial problems in toddlers: A comparison of the BITSEA, ASQ:SE, and KIPPPI. Acadamic Pediatrics, 13(6), 587-592. doi:S1876-2859(13)00208-8 [pii];10.1016/j.acap.2013.07.007 [doi]

Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 581-586.

Goodman, R. (1999). The extended version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(5), 791-799.

Greenspan, S. I., DeGangi, G., & Wieder, S. (2001). The Functional Emotional Assessment Scale (FEAS): For infancy and early childhood. Bethesda, MD, US: Interdisciplinary Council on Development & Learning Disorders.

Hemke, F., Muijsenbergh M. van den, & Kuyvenhoven, M.M. (2010) Huisartsenzorg voor  migranten. Knelpunten & mogelijk oplossingen. Utrecht: Pharos.

Kousemaker, N. P. J. (1997). Onderkenning van psychosociale problematiek bij jonge kinderen. Assen: Van Gorcum.

Kovacs, M. (1992). Children's Depression Inventory Manual. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.

Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in de GGZ. (2009). Multidisciplinaire richtlijn depressie bij jeugd: Addendum. Utrecht: Trimbos-instituut/CBO.

Muris, P., Meesters, C., & Schouten, E. (2002). A brief questionnaire of DSM-IV-defined anxiety and depression symptoms among children. Clinical Psychology & Psychotherapy, 9(6), 430-442.

NICE. (2005). Latest NICE guidance sets new standards for treating depression in children and young people. London: British Psychological Society.

Pijpers, F. (2013). Gebruik van vragenlijsten in de Jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Postma, D. H., & Schulte, P. F. J. (2008). De stemmingsstoornisvragenlijst (MDQ-NL), een hulpmiddel voor betere herkenning van een bipolaire stoornis. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 152, 1865-1870.

Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement, 1, 385-401.

Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek infant mental health: Inleiding in de ouder-kindbehandeling. Assen: Van Gorcum.

Romijn, A., & Kousemaker, N. P. J. (2001). De KIPPPI-methode voor vroegtijdige onderkenning: Revisie en nadere verantwoording. Leiden: Universiteit Leiden.

Rooijen, K. v., & Ince, D. (2012). Wat werkt bij angst- en stemmingsproblemen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Schneider, M. J., Loots, G. M. P., & Reuter, J. (1990). Kent Infant Development Scale: Handleiding. Nederlandse bewerking. Lisse: Zwets en Zeitlinger.

Scholte, E. M., & van der Ploeg, J. D. (2005). Sociaal Emotionele Vragenlijst. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Squires, J., Bricker, D., Heo, K., & Twombly, E. (2001). Identification of social-emotional problems in young children using a parent-completed screening measure. Early Childhood Research Quarterly, 16(4), 405-419.

Theunissen, M., Vogels, A., Wolff., M. de, Reijneveld, S. (2013). Characteristics of the Strengths and Difficulties Questionnaire in Preschool Children. Pediaterics, 131(2), 446-454. .

Timbremont, B., & Braet, C. (2002). Handleiding Children's Depression Inventory. Lisse: Swets Test Publishers.

Timbremont, B., & Braet, C. (2005). Depressie bij kinderen en adolescenten: Recente inzichten. Kind en Adolescent Prakijk, 26, 150-168.

van Ede, J. (2004). Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale problematiek bij Adolescenten (KIVPA): Handleiding voor het gebruik. S.L.: Landelijke werkgroep signaleringsinstrumenten psychosociale problematiek jeugd (LSPPJ).

van Hemert, A.M., Kerkhof, A.J.F.M., de Keijser, J., Verwey, B., van Boven, C.,  Hummelen, J.W., de Groot, M.H., Lucassen, P., Meerdinkveldboom, J., Steendam, M., Stringer, B., Verlinde, A.A. (Werkgroep MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag) en van de Glind, G. (projectleiding). (2012). Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal gedrag.

van Stel, H. F., Staal, I. I., Hermanns, J. M., & Schrijvers, A. J. (2012). Validity and reliability of a structured interview for early detection and risk assessment of parenting and developmental problems in young children: A cross-sectional study. BMC Pediatrics, 12, 71. doi:1471-2431-12-71 [pii];10.1186/1471-2431-12-71 [doi]

van Widenfelt, B. M., Goedhart, A. W., Treffers, P. D. A., & Goodman, R. (2003). Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). European Child & Adolescent Psychiatry, 12(6), 281-289.

Visser, J. C. (2009). DC 0-3R Diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen op zuigelingen- en kinderleeftijd. Gereviseerde versie. Assen: Van Gorcum.

Vogels, A. G. C. (2008). The identification by Dutch preventive child health care of children with psychosocial problems: Do short questionnaires help? Proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.


Pagina als PDF