Richtlijn: Depressie (2016)

Onderbouwing

Depressie gaat bij kinderen en jongeren erg vaak samen met andere psychiatrische stoornissen. Sommige clinici en onderzoekers vragen zich daarom ook af of het concept depressie wel het juiste type diagnose is bij deze groep (Angold, Costello, & Erkanli, 1999). Als er sprake is van comorbiditeit, is de duur van de depressie vaak langer. Bovendien werkt de behandeling minder goed en is het risico op een terugval en de kans op een suïcidepoging groter (Ezpeleta, Domenech, & Angold, 2006; Rudolph & Clark, 2001). Helaas is er bij 42% (Rohde, Lewinsohn, & Seeley, 1991) tot 75% (Kovacs, 1996;Sorensen, Nissen, Mors, & Thomsen, 2005) van de jongeren met een depressie een comorbide stoornis aanwezig. Bij 20-50% zijn er zelfs twee of meer bijkomende diagnoses (Goodyer, Herbert, Secher, & Pearson, 1997). Een angst- of gedragsstoornis zijn de voornaamste comorbide stoornissen bij een depressie (Birmaher et al., 1996; Birmaher et al., 2007; Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in de GGZ, 2009; NICE, 2005). Een angststoornis (voornamelijk gegeneraliseerde en sociale angststoornis) zou bij 40-80% van de personen met een depressie voor komen (Hankin, 2009). Verder komt de dysthyme stoornis bij 30-80% van de personen met een depressie voor. Daarnaast komt, in vergelijking met kinderen zonder psychiatrische diagnose, een depressie vaker voor bij kinderen met een dwangstoornis (15%), ADHD, posttraumatische stress-stoornis, eetstoornis (5%), leerstoornis, somatoforme stoornis, verstandelijke beperking en autisme spectrum stoornis. Verder moet men bij obesitas of middelenmisbruik ook denken aan een depressie (Conner, Pinquart, & Gamble, 2009; Fergusson, Boden, & Horwood, 2009;Morrison,  Shin, Tarnopolsky, & Taylor, 2014).

De aanwezigheid van comorbiditeit kan per leeftijdsfase en sekse verschillen. Bij kinderen onder de twaalf is het lastig een verschil te maken tussen een angststoornis en een depressie (Cole, Truglio, & Peeke, 1997). Voor de adolescentie komen separatieangst, ADHD (Yorbik, Birmaher, Axelson, Williamson, & Ryan, 2004) en gedragsproblemen meer voor (Harrington et al., 2000) bij personen met een depressie’. Bij mannelijke adolescenten met een depressie komt ODD regelmatig voor en bij vrouwen met een depressie juist eetproblemen (Lewinsohn, Hops, Roberts, Seeley, & Andrews, 1993).


Pagina als PDF