Richtlijn: Depressie (2016)

2. Problematiek gepaard met depressieve klachten

Aanbeveling

  • De JGZ-professional dient kennis te hebben van de problematiek die gepaard kan gaan met depressieve klachten, zoals een angst- of gedragsstoornis.

Uitgangsvraag die heeft geleid tot de onderbouwing en aanbeveling

Welke problematiek (psychisch, biologisch en psychosociaal) kan gepaard gaan met depressieve klachten bij kinderen en jongeren?

Lees hier verder voor de onderbouwing van deze aanbeveling


Pagina als PDF