Richtlijn: Angst (2016)

Totstandkoming van de richtlijn

Werkwijze

Op uitnodiging van de programmacommissie van ZonMw Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg heeft een werkgroep van ter zake deskundigen, onder voorzitterschap van drs. Wike Lijs-Spek, de JGZ-richtlijn Angst ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van de richtlijn maakte de werkgroep gebruik van wetenschappelijke en ervaringskennis (zie verantwoording), en zij raadpleegde een voor deze richtlijn samengestelde adviesgroep. Het proces van richtlijnontwikkeling werd ondersteund en begeleid door het Trimbos-instituut.

Een projectgroep van het Trimbos-instituut: Linda Bolier, Paula Speetjens, Daniëlle Volker, Henny Sinnema (projectleider) heeft de richtlijntekst geschreven. De werkgroep is bij alle fasen van de ontwikkeling van de richtlijn intensief betrokken geweest. In totaal zijn er 10 werkgroepbijeenkomsten geweest.

Uitgangsvragen

Voorafgaande aan de richtlijnontwikkeling is een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Op basis van deze knelpuntenanalyse zijn uitgangsvragen opgesteld. Op die uitgangsvragen geeft de richtlijn antwoord. De uitgangsvragen zijn te vinden bij de verschillende thema’s.

Praktijktest en commentaarronde

Om de richtlijn zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is een praktijktest uitgevoerd. Aan de test hebben drie JGZ- teams deelgenomen. In de praktijktest zijn de ervaringen van professionals met de toepassing van de richtlijnaanbevelingen inzichtelijk gemaakt. Het BDS-protocol is van commentaar voorzien en aangepast. Tegelijkertijd met de praktijktest vond een commentaarronde plaats. Op basis van de praktijktest en de commentaarronde is de richtlijn aangepast. Eveneens zijn er aanbevelingen voor landelijke invoering van de richtlijn gedaan.

Richtlijn Advies Commissie

De RAC heeft de richtlijn op 3 momenten beoordeeld: voor de praktijktest, na de praktijktest en commentaarronde en voor de autorisatie. Na iedere beoordeling is de richtlijn aangepast. Op 6 juni 2016 is de JGZ-richtlijn Angst geautoriseerd.

Publicatie en implementatie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is verantwoordelijk voor de publicatie. Daarnaast heeft het NCJ als taak de richtlijn te verspreiden en te implementeren in het veld. In samenwerking met de werkgroep zal het NCJ een BDS-protocol en implementatietoolkit producten ontwikkelen en publiceren.

Cliënten participatie

De cliënten participatie in de ontwikkeling van de JGZ-richtlijn angst is vormgegeven door deelname van de Angst dwang en fobie stichting aan de werkgroep.

Werkgroep
Naam Functie Organisatie
Drs. Josette Bijlsma Stafarts en opleider JGZ Namens de AJN
Drs. Gwen Dieleman Kinder- en jeugdpsychiater en integraal medisch unithoofd Namens NVvP
Anneke Driessen-Smits Jeugdverpleegkundige Namens de V&VN vakgroep Jeugd
Josine van Hamersveld Directeur Namens de Angst Dwang en Fobie Stichting
Drs. Noortje van den Ingh-Bijlsma Jeugdarts Namens GGD NOG
Drs. Wike Lijs-Spek Voorzitter van de werkgroep en jeugdarts  
Drs. Yael Meijer Klinisch psycholoog en psychotherapeut Namens het NIP
Marjo van der Vegte Jeugdverpleegkundige Namens GGD NOG
Dr. Linda Bolier Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut
Drs. Paula Speetjens Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut
Drs. Daniëlle Volker Wetenschappelijk medewerker en uitvoerder praktijktest Trimbos-instituut
Dr. Henny Sinnema Projectleider Trimbos-instituut
Adviesgroep
Naam  Functie Organisatie
Prof.dr. Frits Boer Emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC
Drs. Chaja Deen Senior adviseur NJi
Drs. Ingrid van Dijk Kinderarts Namens NVK
Drs. Marion Kraaier Jeugdarts Namens AJN

Pagina als PDF